Abonnementsartikel

En ny såmetode fra Schweiz skal give højere udbytter i økologisk vintersæd.

En speciel såmaskine fra Schweiz kan være vejen til at få højere udbytter i økologisk vintersæd. Såmaskinen gør det nemmere, at anvende efterafgrøder, så der passes på næringsstofferne, samtidig med at der opnås en mere effektiv indsats mod ukrudtet på de økologiske marker.

Videncentret for Landbrug tester i efteråret for første gang maskinen på danske marker. Der er stor forskel på hvor højt et udbytte økologerne får ud af deres marker i forhold til de konventionelle landmænd. Hvis regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal inden 2020 skal blive en realitet, så skal den forskel reduceres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En af de største forhindringer til at få økologien til at vokse mere er ukrudt. Økologerne kan nemlig ikke bekæmpe ukrudtet på samme måde som de konventionelle landmænd og må derfor tage andre metoder i brug for at blive fri for plageånderne, siger Peter Mejnertsen, landskonsulent, Videncentret for Landbrug, Økologi.

En af metoderne kan være en helt ny såmetode, som skal afprøves hos to danske økologiske landmænd i efteråret. Metoden kræver en speciel såmaskine, en Weco-Dyn, som er udviklet i Schweiz, og som for første gang skal testes i Danmark.

Sår en mellemafgrøde

- Metoden virker sådan, at man efter høsten af økologisk korn, sår en såkaldt mellemafgrøde som eksempelvis gul sennep og olieræddike, der vokser op. Når det så er tid til at så igen, bruger man den nye maskine til at knække efterafgrøden og sår så ved siden af den, så de knækkede planter skygger for ukrudtet, forklarer Peter Mejnertsen.

Udover at skygge for ukrudtet holder den knækkede afgrødes rødder også på næringstofferne i jorden.

Metoden er en del af projektet "Ressourcebevidst økologisk markbrug", der har som mål at finde frem til måder at få større udbytter på det samme areal.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammen med den nye såmetode bliver der sideløbende dyrket på normal økologisk vis, så resultaterne kan sammenlignes.

- Vi håber på at kunne se en forøgelse af udbyttet på 15 procent, når forsøget skal høstes til sommer, siger Peter Mejnertsen.