Abonnementsartikel

Midtjysk svineproducent er på vej med tre vindmøller på sin jord. Fra idé til levering af strøm går der seks år.

17. december 2012 fik Finn Bay-Smidt en tidlig julegave. Den dag vedtog Randers Byråd nemlig med et flertal på 30-1 at godkende opstillingen af tre vindmøller på hans marker i nærheden af landsbyen Fårup mellem Randers og Hobro.

Godkendelsen var det foreløbige klimaks i et forløb, der går helt tilbage til 2009, hvor tanken om at etablere vindmøller for første gang dukkede op som en mulighed i Finn Bay-Smidts univers.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dengang som nu var han svineproducent med indkøb af 24.000 syvkilos grise om året og dertil et markbrug på 250 ha. Så vindkraft var helt nyt for ham.

- Faktisk kom ideen fra et privat vindmøllefirma. Det havde noteret sig, at Randers Kommune havde givet grønt lys for tre vindmøller på Trikelshøj, som ligger på min jord. Firmaet inviterede på besøg, og da jeg skulle hjem, var de klar med en kontrakt til underskrift, fortæller Finn Bay-Smidt.

Han kunne dog ikke på stedet overskue konsekvenserne af at afgive råderetten til sin jord. Så han tog kontrakten med hjem og kom via sin landboforening i kontakt med DLBR Energi Invest.

Ville selv være bygherre

Her erfarede Finn Bay-Smidt, at han havde fået en standardkontrakt, som ville binde ham mange år frem - uden mulighed for selv at påvirke det omfattende projekt, som opførelsen af tre vindmøller er.

- Jeg ville gerne selv være bygherre, også for at kunne inddrage lokalområdet. For ganske vist er det her forretning. Men modsat et privat firma, der kommer langvejs fra, skal jeg jo stadigvæk bo her og kunne se folk i øjnene, når møllerne står der, siger Finn Bay-Smidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han takkede derfor nej til kontrakten og indledte i stedet et samarbejde med DLBR Energi Invest. Her blev projektleder Steen Luk tovholder på etableringsprojektet.

- Jeg hyrede ham på timeløn til at koordinere det hele: projektplanlægning, forhandling med myndighederne, kontakt til museumsfolk, Statens Luftfartsvæsen, jurister, revisorer - kort sagt, alt det, jeg ikke selv har forstand på, fortæller Finn Bay.

Selv ligger han dog ikke på den lade side i projektet. Der er meget at læse igennem og ikke mindst mange detaljer, der skal kontrolleres af en med lokalkendskab.

- Tag hele billeddokumentationen: Når der i VVM-redegørelsen står "Set fra øst mod vest", skal det jo passe. Så jeg har tit været ude at tjekke efter, konstaterer Finn Bay-Smidt.

Gik i stå

Men hvorfor så lang tid fra idé til projektgodkendelse? Tre år!

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Processen gik i stå i mere end et år, fordi Randers Kommune ikke vidste, hvordan de skulle håndtere den. De skulle administrere 32 områder, og de havde kun få medarbejdere med rutine i at behandle vindkraft. Samtidig mødte de voldsom modstand flere steder, siger Finn Bay-Smidt. Han har dog hele vejen igennem haft ro på.

- Jeg er vant til langvarig sagsbehandling fra vores VVM-ansøgninger til landbruget. Det er måske værre for de folk i lokalsamfundet, som ikke har vidst, hvad der ville ske - især de kritiske.

Hvis han sidste jul troede, at nu kunne gaven fra byrådet pakkes ud, måtte han snart tro om.

- Der var én nabo, der indklagede beslutningen til Naturklagenævnet, og der ligger den nu - som hyldesag. DLBR Energi Invest rykker for den, men min tålmodighed kommer på nye prøver. Mit gæt er, at møllerne kører i 2015, vurderer Finn Bay-Smidt.

Tag naboerne alvorligt

Vindkraft er så varm en kartoffel, at nabohensyn vejer tungt i alle beslutninger. Vindmøller er så store og indgribende i et landskab, at de også er en sag for naboer til anlægget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det giver sig blandt andet følgende udslag: På et borgermøde informeres om betydningen af det nye energianlæg og mulighederne for at søge erstatning efter VE-lovens bestemmelse om værditabserstatning.

Som nabo inden for en afstand af 6 x møllernes højde (i dette tilfælde 780 meter) gives der fri proces til en undersøgelse af eventuelle ulemper, især i form af støj og skyggekast. 

20 procent af det samlede anlæg skal ifølge VE-loven udbydes til kostpris til de nærmeste naboer i anparter á 1.000 kW

Ud over disse regelbundne foranstaltninger har Finn Bay-Smidt etableret en såkaldt initiativgruppe af naboer og andre lokale med interesse for sagen.

Udgangspunktet var, at han kunne få en udviklingsgaranti, hvis han var i stand til at samle minimum 10 af kommunens borgere. Og det lykkedes i løbet af to dage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lad eksperterne svare

Initiativgruppen bliver holdt særlig tæt orienteret, ligesom dens medlemmer sammen har været på Vestkysten og se på møller - også i blæsevejr, så der ikke blev puttet med eventuelle støjgener. Finn Bay-Smidt bruger desuden gruppen til at lodde stemningen lokalt.

- Selv kan jeg jo som part i sagen have svært ved at få et ærligt svar. Og jeg vil altså bare ikke gøre noget forkert. Han opererer i et minefelt af modstand, som hos mange er følelsesmæssigt begrundet.

- Derfor skal man være 110 procent sikker på, hvad man udtaler sig om - og som amatør hellere lade eksperterne svare. For selv den mindste fejloplysning vil blive brugt imod dig, fastslår Finn Bay-Smidt, som i adskillige tilfælde har henvist spørgere til at kontakte DLBR Energi Invest.

Trikelshøj Vindkraft

Trikelshøj Vindkraft har som mål at rejse tre vindmøller med en højde på 130 meter og en kapacitet på 3 x 3 MW nær landsbyen Fårup i det nordvestlige hjørne af Randers kommune.

Prisen pr. mølle bliver cirka 30 millioner kroner. Initiativtageren Finn Bay-Smidt satser på selv at låne til køb af én mølle, mens det er tanken at afsætte en anden i andele til lokale interesserede. En tredje mølle vil blive tilbudt virksomheder, der ønsker at producere miljøvenlig strøm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For Randers Kommune betyder det nye anlæg "grøn" strøm til flere end 6.000 boliger og dermed et markant bidrag i bestræbelserne på at leve op til regeringens energihandlingsplan.