Abonnementsartikel

Vigtigt at gøre indsigelse mod vandplanerne, siger Jens Gammelgaard, formand for cirka 5.000 landmænd i fællesforeningen DLMØ.

- Selv om vi har været hele turen igennem én gang og selv om det er frustrerende og kan virke håbløst, må vi ikke give op over for vandplanerne. Det er meget vigtigt at afgive høringssvar og at få indsendt sine bemærkninger.

Det siger Jens Gammelgaard, Odder, i forbindelse med at de statslige vandplaner er i høring frem til den 23. december. Han er formand for fællesforeningen DLMØ, som omfatter syv landboorganisationer fra det midt- og østjyske område.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg opfordrer alle landmænd til at gå ind og se på deres vandplanskort og sætte sig ind i, hvordan det vil påvirke deres bedrift. Vandplanerne kommer til at danne baggrund for kommende vandplaner og dermed for fremtidens miljøpolitik, og derfor er det utroligt vigtigt at forholde sig til tingene, siger Jens Gammelgaard, der vurderer, at mange landmænd i det østjyske område vil blive ramt.

 "Ubegribeligt"

- Der er planer om at ændre på vandløbsvedligeholdelsen rigtigt mange steder, og det vil typisk resultere i tilstoppede dræn, oversvømmede marker og forsumpning. Der er også mange vandløb, der er forkert udpegede. Rørlagte grøfter og gravede kanaler betegnes i planerne som naturlige vandløb, selv om de er stærkt modificerede, og det vil få alvorlige konsekvenser, hvis de fremover skal have denne status, siger han.

Vedrørende de ekstra 20 procent pligtige efterafgrøder, som er udskudt i to år, siger Jens Gammelgaard, at det også vil være oplagt at kommentere denne del, da de på ingen måde er fjernet.

- Det er for os landmænd helt ubegribeligt, at vi ikke i stedet for disse efterafgrøder kan have tidlig sået vinterhvede, som har mindst lige så stor effekt som efterafgrøderne, men som ikke påfører erhvervet en voldsom indtægtsnedgang, mener formanden.

Jens Gammelgaard oplyser, at DLMØ samt de lokale foreninger fremsender høringssvar, som vil gå i dybden med konsekvenserne af vandplanerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

 - Det er rigtigt vigtigt, at landmændene fremsender deres egne høringssvar. Så hvis man alligevel skal ind til sin planteavlskonsulent inden jul for at få lavet gødnings- og markplan, så var det måske en god idé, at man sammen får kigget på kortene, siger DLMØ-formanden.