Abonnementsartikel

Ny opgørelse fra Danmarks Statistik melder om lille fald i bestanden af både han- og hundyr.

Ved udgangen af september var kvægbestanden i Danmark på 1.606.000 stk., og det er et fald på en procent i forhold til samme tidspunkt i fjor. Både antallet af handyr og hundyr faldt. Det største fald var i antallet af de yngste dyr, hvilket skyldtes en større eksport af spædekalve, mens antallet af kvier samt tyre og stude over et år steg. Antallet af malke-køer og ammekøer faldt.

En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at den samlede bestand af køer var på 677.000, hvilket er et fald på 1,4 procent i forhold til september sidste år. Bestanden af malkekøer faldt med 1,0 pct. til 576.000, mens ammekøerne faldt med 3,4 procent til 102.000.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Færre tyre og kvier

Der var 263.000 tyre og stude og 666.000 kvier, hvilket er et fald på 3,2 procent for handyrene og 0,5 procent for kvierne. Antallet af tyre og stude samt kvier i aldersgruppen over et år steg. Faldet i antallet af de yngste dyr skyldes en større eksport af spædekalve og avlskvier. Antallet af drægtige kvier faldt med 6,8 procent til 197.000, hvilket hovedsageligt skyldtes et fald i drægtige kvier på et til to år.

I Jylland findes 87 procent af alt kvæg i Danmark, 89 procent af malkekøerne og 79 procent af ammekøerne. I den øvrige del af landet er der flest malkekøer på Fyn, mens der er flest ammekøer på Sjælland. I Sydjylland er der 33 procent af alt kvæget og 36 procent af malkekøerne.