Abonnementsartikel

Sojaimporten kan ifølge nye beregninger reduceres med 25 procent, hvis danske landmænd får lov til at gøde som resten af EU.

Hvis danske landmænd får lov at gøde som andre landmænd i EU, kan importen af soja reduceres med op til 25 procent, viser beregninger fra Aarhus Universitet og Videncenter for Svineproduktion.

Restriktive danske kvælstofsærregler er skyld i, at danske landmænd opnår et lavere udbytte og høster korn med lavere proteinindhold end deres europæiske kollegaer. Aarhus Universitet har offentliggjort tal, som viser, at Danmark undergødsker markerne, og at udbytterne kunne hæves med mellem tre og fem hkg pr. hektar. Den lave kvælstoftilførsel til svineproducenternes marker har også betydet, at proteinindholdet i korn er faldet cirka to procent gennem de seneste 20 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Videncenter for Svineproduktion opgør det til et samlet tab på mere end 420 millioner kroner årligt for de danske svineproducenter på grundlag af en selvforsyningsgrad på 60 procent. Tabet udgør cirka 18 kroner pr. gris fra foster til slagtning.

-Hertil kommer, at hvis vi bare kunne gødske optimalt, vil kornets proteinindhold stige to procentpoint, hvilket vil reducere sojaimporten med op til 25 procent, og vi ville få en mere bæredygtig produktion og samtidig opnå en højere selvforsyningsgrad, siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Lindhart B. Nielsen.

Han er træt af, at hans europæiske kollegaer må udbringe husdyrgødning, svarende til 170 kg kvælstof pr. ha, mens danske svineproducenter kun må udbringe op til 140 kg kvælstof pr. ha.

-De restriktive danske særregler giver et samlet tab på mere end en halv mia. kr. for danske svineproducenter. Der er brug for et kærkomment løft af den generelle landbrugsøkonomi. Og samtidig vil vi kunne glæde os over, at vores produktion bliver betydelig mere bæredygtig, fordi langt mindre soja skal transporteres over store afstande, siger Lindhart B. Nielsen.