Verdens største andelsmejeri Fonterra oplever, at andelshaverne og de eksterne investorer kæmper om, hvem der skal have profitten.

Tidligere, det vil sige før 2010, fik andelshaverne i Fonterra, verdens største andelsmejeri, deres investering i andele tilbage, når de ophørte eller reducerede deres mælkeproduktion. 

Pengene blev udbetalt af Fonterra, hvilket skabte løbende usikkerhed omkring selskabets kapitalforhold.

I 2010 blev der oprettet en børs for andelsbeviser, hvor mælkeproducenterne kan handle direkte med hinanden. Det betyder, at Fonterra ikke længere skal sælge leveringsrettigheder eller udbetale penge, når den enkelte andelshaver ophører med at producere mælk - eller reducerer sin mælkeproduktion. Formålet er at sikre selskabets kapitalstruktur.

Da børsen blev introduceret, kunne der købes andele i fonden. Dette var 2.500 landmænd samt 7.000 eksterne investorer interesserede i. Formålet med, at der kan købes andele i fonden, er at skaffe kapital til handel med andelsbeviser mellem landmændene. Andelene i fonden giver ingen stemmeret, men ret til overskudsdeling på lige fod med mælkeproducenterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Umuligt at tilfredsstille alle

De eksterne investorer aflønnes med ret til overskudsdeling. Det betyder, at hvis der udbetales en høj mælkepris i løbet af året, er overskuddet lavt, ligesom aflønningen til de eksterne er lav.

Det er umuligt for Fonterra at tilfredsstille begge segmenter. De eksterne investorer er meget opmærksomme på dette forhold. Yderligere er de to største investorer i andelshaverbørsen australske institutioner, hvilket også skaber en del debat på New Zealand, da nogle opfatter det som værende uhensigtsmæssigt, at ejerskabet ikke er 100 procent new zealandsk.

Der er 8.488 fondsejere i alt. De tre største ejer 23 procent af andelene, mens 43 ejer 72 procent af andelene, hvilket gør Fonterra afhængig af en lille gruppe af store investorer, der ønsker overskudsdeling på bekostning af en høj mælkepris. Spørgsmålet er, hvordan Fonterra vil håndtere denne konflikt på den lange bane, da et brud med investorerne også vil have alvorlige konsekvenser for børsens mulighed for, at andelshaverne kan købe eller sælge leveringsrettigheder mellem andelshaverne.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkom fredag den 18. oktober.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.