Abonnementsartikel

Gødningsskrabeanlæg, der arbejder over gulv, på fastgulve og spaltegulve, forstyrrer køerne. Forstyrres køerne kan de blive stressede, optage mindre foder, yde mindre mælk samt få skader på klovene, skriver Bovilogisk, der udkommer på fredag.

Ifølge Niels Rørbech, Agrinova, må flere og flere kvægbrug nu se sig nødsaget til at fravælge spaltegulve og i stedet indbygge fastgulve. Det er senest aktualiseret af en såkaldt principsag omkring ansøgning om opførsel af et spaltegulv, hvor Miljøklagenævnet i sin afgørelse har set stort på klovproblemer og anden dyrevelfærd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et øget brug af faste gulve med hyppigt kørende gødningsskrabere i de store løsdriftsstalde betyder, at køerne bliver forstyrret mere i løbet af døgnet. Det kan betyde en forringet produktion, ligesom risikoen for klovskader kan stige.

Med reference til en svensk undersøgelse fra 2001 udført af Andreas Johansson i regi af Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), peges der på en række betydende forhold, der nu aktualiseres af den øgede brug af gødningsskrabere.

Læs mere i det nye nummer af Bovilogisk, der udkommer på fredag, den 17. juli. Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 76207970.