Abonnementsartikel

Slagtesvin skal tildeles halmmængder på op mod 400 gram pr. gris pr. dag for at tilgodese deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale, viser en ny undersøgelse.

Grise anvender en stor del af deres aktive tid på at undersøge omgivelserne. Adfærden kan være motiveret af sult, men er hos slagtesvin, som typisk har fri adgang til foder, fortrinsvis motiveret af informationssøgning eller nysgerrighed. Grise undersøger et substrat eller et miljø ved at udføre adfærdselementer som at snuse, rode, puffe, tygge eller bide.

Derfor har grise, som lever under intensive produktionsforhold og har fri adgang til foder, stadig behov for adgang til beskæftigelses- og rodematerialer.I 2010 bestilte Justitsministeriet og Fødevareministerier en undersøgelse fra Aarhus Universitet, som skulle kortlægge, hvilken mængde hel halm, der tilgodeser grises behov for beskæftigelses- og rodemateriale under praksislignende forhold. Resultaterne er publiceret i en ny rapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Det skriver dca.au.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

400 gram

Først undersøgte forskerne grisenes forhold, når de fik enten 10, 500 eller 1000 gram halm pr. gris pr. dag.

Her viste det sig, at der ingen forskel var på forekomsten af den undersøgende adfærd rettet mod stifæller mellem dyr tildelt 500 gram halm pr. gris pr. dag og dyr tildelt 1000 gram halm pr. gris pr. dag, mens der derimod var mere undersøgende adfærd rettet mod stifæller hos grise som fik 10 gram halm pr. gris pr. dag.

Forskerne kom endelig frem til, at grisen skulle tildeles 400 gram halm pr. dag, for at behovet tilgodeses.

Færre mavesår

Forsøget viste desuden:

* Et signifikant fald i andel af dyr med skader på halen ved tildeling af stigende halmmængder (5,9 procent og 2,8 procent ved henholdsvis 10 og 500 g halm)

Artiklen fortsætter efter annoncen

* En signifikant stigning i tilvækst ved tildeling af stigende halmmængder (1012 g pr. dag og 1260 g pr. dag ved henholdsvis 10 og 500 g halm)

* Signifikant færre grise med mavesår ved daglig tildeling af 500 eller 1000 g pr. gris (7 procent med mavesår) i forhold til 10 g pr. gris (33 procent med mavesår).