Abonnementsartikel

Svin skal ifølge reglerne have strøelse. Det gælder også i Sverige, hvor landbrugsforskere har udviklet et automatisk strøningssystem.

De fleste, der har arbejdet med svin, vil sikkert skrive under på, at strøning er en støvet affære.

Strøning tager også tid, og tid er penge, men grisene skal have strøelse - det siger loven.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor undersøgte det svenske landbrugsinstitut, JTI, hvordan man kunne strø ved hjælp af et automatisk system.

Selve systemet er baseret på et almindeligt tørfodringssystem, som er blevet modificeret på JTI's værksted.

Halmen snittes lige uden for stalden og blæses derefter ind på et halmlager. Derefter læsser man halmen op i en kasse ved håndkraft. Planen er dog, at automatisk læsning skal indarbejdes i systemet, men der var ikke plads i projektet til automatisering af denne manuelle funktion.

To snegle i bunden af kassen fører halmen ned til en wire med tallerkenformede medbringere, som fører halmen ud i stalden via metalrør, der sidder i to meters højde over stierne. Sneglene har i øvrigt også en vis snitnings-effekt på halmen.

Ude i stalden opbevares halmen i en kasse ovenover hver enkelt sti. På et givet tidspunkt tømmes alle kasserne samtidigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systemet drives af en styreenhed, som kan indstilles til antal strøninger pr. døgn og strømængde pr. døgn. I test-stalden har man brugt halm fra rug.

Læs mere om automatisk strøning i det nyeste nummer af Hyologisk, der udkommer fredag den 4. september.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.hyologisk.dk - klik her.

Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.hyologisk.dk, eller på 7620 7970.