Abonnementsartikel

Mindre antibiotika til mennesker, mere til dyr. Ændringerne er især forbundet med forbruget i svineproduktionen, som står for 76 procent af antibiotikaforbruget til dyr i 2012.

Der blev brugt lidt mindre antibiotika til mennesker i 2012 end året før. Det er især de praktiserende læger, der udskriver mindre antibiotika. Til gengæld var der en stigning i antibiotikaforbruget til dyr. Det viser den årlige opgørelse i DANMAP-rapporten fra Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet.

Det samlede forbrug af antibiotika til mennesker faldt med to procent fra 2011 til 2012. Dermed er der sket en opbremsning i forbruget, også i udskrivningerne hos de praktiserende læger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Antibiotikaforbruget til dyr har større udsving fra år til år end forbruget til mennesker, blandt andet som følge af en række lovindgreb. Det samlede forbrug af antibiotika til dyr steg med fire procent fra 2011 til 2012. Ændringer i forbruget er især forbundet med forbruget i svineproduktionen, som står for 76 procent af antibiotikaforbruget til dyr i 2012.

I 2012 steg forbruget til svin med seks procent, regnet i doser, og når der tages højde for, at svineproduktionen faldt, var stigningen reelt på 10 procent målt i standarddoser per standarddyr. Stigningen skal ses i lyset af et markant fald i 2011, efter at myndighederne i 2010 indførte en ordning med "gult kort" til svinebesætninger med det højeste forbrug.

Stadig lavt forbrug

Forbruget af kritisk vigtige antibiotika til svin er dog lavt. Det skyldes både lovmæssige restriktioner for produktionsdyr, og at svineproducenterne fra midten af 2010 indførte et frivilligt ophør i brugen af de kritisk vigtige cefalosporiner.

- Det er glædeligt, at forbruget af kritisk vigtige antibiotika til dansk husdyrproduktion fortsat er lavt, og forekomsten af resistens overfor disse ligger også lavt set i et europæisk perspektiv. Det er imidlertid betænkeligt, at antibiotikaforbruget til svin igen stiger, da det har betydning blandt andet for udvikling og spredning af multiresistens, siger seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen fra DTU Fødevareinstituttet.

Bredspektrede antibiotikatyper udgør langt størstedelen af forbruget til kæledyr, og forbruget er steget støt siden 2005. Dyrlægeforeningen udgav i november 2012 retningslinjer for behandling af hund og kat, hvis effekt endnu er ukendt.