Abonnementsartikel

Vitfoss oplever stor stigning i efterspørgselen på foderurea, hvilket har resulteret i en fordobling af salget.

Med særligt høje proteinpriser, er der øget interesse for foderurea, og Vitfoss har fordoblet salget af urea inden for de sidste par år.

Dette skyldes ikke kun høje proteinpriser, men også prisen på korn. Kornpriserne er faldet i den seneste tid, og når der fodres med urea skal der være en stor mængde stivelse til rådighed i vommen. Derfor skal der være et øget forbrug af korn i foderrationen, og kombineret med foderurea vil der kunne opnås en besparelse på proteinfoderet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I produktet Vitfoss Urea er kvælstofmængden afstemt med svovl, på den måde passer det med kvælstof og svovlindholdet, der er i vombakterierne i forholdet 12:1. På den måde er det underordnet om der fodres med en lille eller med en stor mængde foderurea, da blandingen altid er afstemt med svovl. Det giver Vitfoss Urea en stor fleksibilitet og der skal samtidigt ikke ændres i gårdmineralblandingen, selv om ureatildelingen ændres.

Til goldkøerne har Vitfoss produktet Vitfoss Urea Gold. Denne blanding indeholder ikke kridt, og svovlkilden er magnesiumsulfat. På den måde opnås en lavere CAB-værdi.

Denne løsning kan bruges, hvis man ønsker at fodre med høje niveauer af majsensilage i goldfoderrationen.