Abonnementsartikel

Randzonekortet er så misvisende, at rådgivningsselskaberne Agri Nord og LandboSyd helt opgiver at rådgive planteavlerne om, hvorvidt de skal anlægge randzoner eller ej.

Planteavlere må selv afgøre, om de vil anlægge randzoner - konsulenterne i Agri Nord og LandboSyd har givet fortabt.

Den store forvirring omkring randzoneloven og kompensationen betyder nu, at de to rådgivningsselskaber opgiver at rådgive planteavlerne om, hvorvidt de skal anlægge randzoner eller ej. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig håber de to formænd, Mogens Dall, LandboSyd, og Carl Chr. Petersen, Agri Nord, at der vil blive skabt større klarhed om loven, inden det store efterårsarbejde går i gang.

Misvisende kort

De første resultater af NaturErhvervs kontrolbesøg hos medlemmer af Agri Nord viser, at der skal anlægges langt mindre randzone, end randzonekortet viser. I et enkelt tilfælde var kun 16 procent af de randzoner, som fremgik af randzonekortet, reelt omfattet af loven, oplyser landboretskonsulent Hans Ole Kristensen, Agri Nord. I de to andre tilfælde var det kun henholdsvis 36 procent og 42 procent af de på kortet anførte randzoner, som reelt var omfattet af loven.

- Med så stor afvigelse mellem kontrollens resultat og randzonekortene, må vi konkludere, at randzonekortet ikke er brugbart til at fastslå, hvor der er randzoner. Dette på trods af, at NaturErhverv har fastholdt, at kortet skulle være præcist, siger Hans Ole Kristensen.

- Kommunerne skulle bistå med vejledning om, hvor vandløbene var; men vi må konstatere, at kommunerne ikke har været seriøse. De har enten udpeget endnu flere vandløb, end der er i randzonekortene, eller har nægtet at vejlede om vandløbene. De mange indbyrdes modstridende meldinger betyder, at det har været svært at rådgive landmændene, siger han.

Skaber frustration

- Vi bliver dagligt kontaktet af landmænd, som er meget usikre på, hvilke lovkrav der gælder, og om de overhovedet skal anlægge randzoner. Vi har et rådgiveransvar at leve op til, og vi kan ikke rådgive på dette væsentlige område, da der simpelthen hersker kaos omkring randzoneloven, siger direktør Klaus Andersen, LandboSyd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han oplyser, at der også er tvivl om, hvorvidt landmændene overhovedet får kompensation for at anlægge randzonerne, da de ikke ved, hvor meget tilskud, der efter de minimis reglerne er opfattet som statsstøtte. De kan dermed støde mod støtteloftet på 7.500 euro over tre år.

NaturErhvervstyrelsen meldte for en uge siden ud, at der ikke er overblik over, hvor mange landmænd der rammer støtteloftet, da der ikke findes et centralt register, som samler oplysninger om de mange støtteordninger, der er underlagt de minimis reglerne.