Abonnementsartikel

Antallet af fluestik er stigende " og det er nødvendigt at sætte ind med forebyggende tiltag.

Fluestik eller sommermastitis er ofte et overset problem ved højdrægtige kvier eller køer i Danmark. Det skriver Niels Nyengaard, Dyrlægegruppen Vestjylland, i den nyeste udgave af Bovilogisk.

Flere besætninger har således oplevet en stor stigning i antal ramte dyr med svært syge dyr til følge. Forebyggende tiltag specielt i den varme periode er derfor nødvendige. Og det er ikke kun hos dyr på græs, man skal være ekstra opmærksom - også dyr på stald kan rammes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den største udfordring med fluestik ved dyr på græs ses typisk hos de højdrægtige kvier. Antallet af plantagefluer topper i august, men lokale forhold kan spille ind, hvorfor dyr må formodes at være i risiko for fluestik fra midt juni til slutningen af august. Derfor bør der ved tilsyn dagligt vurderes, om kvierne er i et højrisikoområde eller ej. Specielt for økologer kan det være en udfordring. Indbinding i visse perioder eller skift af græsgange vil typisk være nødvendigt fra midt sommer.

Forebyggende behandling med fluerepellerende midler bør benyttes betydeligt mere fremover, end det er tilfældet i dag. Der er i dag mere potente midler på markedet end tidligere, der beskytter mod såvel stikkende som sugende insekter.

Ved problemer med fluestik på stald bør der altid forsøges rettet op på de miljømæssige årsager, der frembringer fluestik på goldkøerne. I visse perioder kan det dog være nødvendigt at afgolde køerne med antibiotika og patteforsegling, indtil de hygiejnemæssige forhold er under kontrol.

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 16. august.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen ligeledes læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.