Abonnementsartikel

Naturstyrelsen udskyder afrapporteringen af danske skoves tilstand for at vurdere en eventuel implementering af ny metode.

Naturstyrelsen skulle efter planen afrapportere tilstanden for en lang række arter og naturtyper til EU-Kommissionen i begyndelsen af juli. Men Naturstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at man har besluttet at udsætte afrapporteringen om de danske skoves tilstand i nogle måneder.

Årsagen er, at Naturstyrelsen fra DCE, Aarhus Universitet for nylig har modtaget et nyt forslag til, hvordan skovenes tilstand skal vurderes. Det indeholder en række faste kriterier, som Naturstyrelsen ikke tidligere har taget stilling til, herunder antal store og mellemstore hjemmehørende træer, antal insektbestøvende arter og kriterier for dødt ved.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nu skal forslaget vurderes af Naturstyrelsen, inden metoden tages i brug.