Abonnementsartikel

Dansk Skovforening udtrykker utilfredshed over Naturstyrelsens forslag til ændring af vandløbsloven. 

Naturstyrelsen har sendt forslag til ændring af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planlægningsloven i høring.

I den forbindelse er Dansk Skovforening bekymret for, at kommunerne får øget mulighed for at nedklassificere offentlige vandløb til private vandløb. Konsekvensen er, at lodsejerne herefter skal betale vedligeholdelsesomkostningerne, som kommunerne hidtil har været forpligtet til at betale, vurderer foreningen. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dansk Skovforening vurderer endvidere, at nedklassifikationen er et særligt problem i de mange situationer, hvor kommunerne (og tidligere amterne) ikke har overholdt deres regulativmæssige forpligtelser til at vedligeholde vandløbene. Her er der betydelig risiko for, at lodsejerne kommer til at betale for myndighedernes manglende vedligeholdelse.

Som minimum bør lodsejerne nu kunne kræve at myndighederne bringer vandløbene i regulativmæssig tilstand, inden man nedklassificerer og overlader regningen for fremtidig vedligeholdelse til private, mener Dansk Skovforening.