Abonnementsartikel

MooMonitor fra irske Dairymaster overvåger køerne 24 timer i døgnet, og på computeren i kontoret samt via sms og højtalere i malkestalden informeres fodermesteren om, hvilke køer der er på vej i brunst.

På sin ejendom Asdale Farm i det sydøstlige Irland malker Thomas Horgan sine køer på en udvendig malkekarrusel med plads til 50 køer. Karrusellen er leveret af Dairymaster, og til at overvåge køernes adfærd anvender den irske landmand MooMonitor fra samme leverandør.

En enkelt mand står for at betjene karrusellen, og ifølge den irske landmand malkes der cirka 250 køer i timen. Lige nu er der 280 køer i besætningen, men på sigt regner Thomas Horgan med at komme op på 400 køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efterhånden som køerne forlader karrusellen, spules både gulvet og malkesættet, inden en ny ko lukkes ind. Ud over at spule gulvet, får vandet også de sidste køer til at forlade deres pladser på karrusellen. Skyllevandet opsamles og genanvendes til at skylle opsamlingspladsen, hvor køerne venter på at komme ind på karrusellen.

Sparker køerne malkesættet af på vej rundt på karrusellen, eller yder den af andre årsager ikke den mælkemængde, som kontrolsystemet forventer, forhindrer en bøjle bag koen, at den forlader karrusellen. Når den når frem til malkeren, tager han tage stilling til, om malkesættet igen skal sættes på koen, eller om den blot skal lukkes ud, næste gang den kommer til udgangen.

Opsamler data

MooMonitor er udviklet i Irland, og er derfor designet til overvåge køer, som er på græs dag og nat.

Opsamling af data sker i en enhed, der er monteret på en halsrem om koens hals.

Når koen kommer hjem til malkning, overføres de opsamlede data til en modtager, der har en rækkevidde på 100 meter, og som er monteret ved opsamlingspladsen foran malkekarrusellen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan insemineres første gang

De opsamlede data bearbejdes af softwaren, som er installeret på ejendommens kontor PC.

Her kan landmanden få udskrevet lister med køer, som har en aktivitet, der indikerer, at køerne er i brunst. Systemet kan også sende en sms til landmanden med de køer, der sandsynligvis er i brunst. En højtaler i malkestalden fortæller malkeren, at den ko, han er ved at påsætte malkesættet, måske er i brunst. Herefter afgør han, om koen skal separeres fra, når den forlader malkestalden.

Malkeren behøver således ikke at se på lister for at blive informeret om køer i brunst. Det betyder, at køerne kan insemineres første gang, de er på stald, efter at systemet har konstateret dem i brunst.

Udgiften kan minimeres

Her i landet repræsenteres Dairymaster af Gerth Petersen, Dairy System Danmark, og han har monteret MooMonitor i flere besætninger.

- Dairymaster anvender typisk de elektroniske øremærker til at identificere køerne, når de kommer ind i malkestalden. Derfor behøver vi ikke montere halsrem med sender på alle køer, men kan nøjes med at montere det på de køer, som vi ønsker at overvåge. I en besætning med 200 køer, og hvor kælvningerne er spredt ud over året, kan vi nøjes med cirka 50 sendere. Det minimeret udgiften til systemet, og giver en hurtige tilbagebetalingstid, siger Gerth Petersen.