Abonnementsartikel

Landets jægere og vildtkonsulenter sørger for, at et bredt udsnit af faldvildt (dødfundet vildt) indsendes til analyse. Det skal også de næste fire år ske hos DTU Veterinærinstituttet.

Det er fortsat DTU Veterinærinstituttet, man skal indsende vildt til, hvis der er mistanke om sygdomme og andre særlige dødsårsager, der bør undersøges nærmere.

I foråret sendte Naturstyrelsen opgaverne med at udføre faldvildtsundersøgelser (af dødfundet vildt) og anden forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for vildtsundhed i udbud, og det er nu besluttet, at undersøgelserne fortsat skal varetages af DTU Veterinærinstituttet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DTU Veterinærinstituttets nye aftale med Naturstyrelsen løber fra 1. juli 2013 og fire år frem med mulighed for forlængelse.

- Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med de andre universiteter, myndighederne og interesseorganisationerne. Blandt andet spiller landets jægere og vildtkonsulenter en afgørende rolle i at sikre, at vi får et bredt udsnit af dansk vildt ind til undersøgelse, siger specialkonsulent og dyrlæge Mariann Chriél fra DTU Veterinærinstituttet.

På det seneste har instituttets arbejde med vildt blandt andet afsløret flere forgiftede rovfugle, fund af rævens dværgbændelorm i Jylland, at ulven fra Thy døde af en betændelsestumor, og at epidemien af hvalpesyge på minkfarmene stammede fra vilde ræve.