Abonnementsartikel

NaturErhvervsstyrelsen er nu klar til at behandle ansøgninger om fortsat drift af økologiske kvægbrug med bindestalde

Økologer med mindre kvæghold kan nu få besked, om de fortsat må have køerne opstaldet i deres bindestald efter 31. december.

Oprindelig udløb overgangsordningen med at holde økologiske kreaturer i bindestalde ved udgangen af 2013, men allerede i oktober sidste år åbnedes mulighed for forlængelse af overgangsordningen. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

De økologer, der har søgt om forlængelse af overgangsordningen har dog ikke kunnet få svar før nu, fordi, økologibekendtgørelsen først skulle ændres. Det er sket nu, og ansøgningerne bliver nu behandlet.

NaturErhvervstyrelsen kan give tilladelse til at opstalde kvæg i bindestald, hvis følgende forudsætninger er til stede:

* Bedriften skal have mindre end 70 opbundne dyr.

* Bygningen skal være taget i brug før 1. juli 2010. * Det skal være nødvendigt at opbinde dyrene på grund af strukturelle forhold, herunder økonomiske. * Kvæg, der er under 6 måneder, må ikke bindes. * Dyrene skal have adgang til afgræsning i græsningssæsonen. Uden for græsningssæsonen skal dyrene have adgang til daglig motion på passende motionsarealer. Mindst to gange om ugen skal dyrene desuden have adgang til udearealer. Udearealet kan udgøre det daglige motionsareal, hvis blot der er daglig adgang. * Dyreholdet skal ske i overensstemmelse med økologireglernes øvrige krav til god dyrevelfærd, herunder må der ikke anvendes strømførende tråde, og dyrene skal til enhver tid have adgang til et tørt og velstrøet lejeareal. For at styrelsen kan tage stilling til ansøgningen, skal økologen sende oplysninger om, hvorfor og hvilke strukturelle forhold, der gør det nødvendigt at fortsætte produktionen i bindestald.

NaturErhvervstyrelsen vil efter udløb af landmandens gældende overgangsordning kontrollere, at alle dyr er opstaldet i løsdrift.