Abonnementsartikel

Som noget nyt skal landmændene via Tast-sels-service fra i år indberette, hvor mange hektar efterafgrøder, de vil udlægge. Indberetningen skal ske senest den 31. august.

Efterafgrøder-indberetningen fremgår fra i år ikke længere af gødningsregnskabet. I stedet for skal den enkelte landmand indtaste antal hektar med efterafgrøder, der ønskes udlagt. Det skal ske i Tast selv-service i skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”.

Efterafgrøderne skal indberettes samme sted, som man plejer at angive ønsker om brug af et eller flere alternativer til efterafgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efterafgrødekrav kan medføre nedskrivning af kvælstofkvoten. Det sker automatisk, hvis efterafgrødekravet for planperioden 2013/2014 ikke dækkes i den opgørelse, der senest den 23. april 2014, skal opgøres over:

* de indberettede efterafgrøder i efteråret 2013

* opsparede efterafgrøder

* efterafgrøder der er overdraget fra en anden jordbruger.

Efterafgrødekravet opgøres også i Tast selv-service i skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”. Her angives om et eventuelt overskud skal overdrages til en anden jordbruger, skal anvendes til at øge kvælstof kvoten, eller om det skal overføres til næste år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kravene øger fleksibiliteten og sikrer miljøeffekten

Det nye krav til indberetningen af efterafgrøderne er et led i ændringen af efterafgrødereguleringen, som skal:

* øge fleksibiliteten

* sikre miljøeffekten.

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan hentes en folder, der beskriver de nye efterafgrøderegler.

Reglerne i Vejledningen om gødsknings- og harmoniregler i kapitel 5 kan senere læses på hjemmesiden. Vejledningen vil blive lagt på hjemmesiden inden den 1. august 2013.

Artiklen fortsætter efter annoncen

 Reglerne fremgår af Bekendtgørelsen om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække, som træder i kraft 1. august 2013.