Abonnementsartikel

Landbrugsrådgivning Syds planteavlskonsulenter ser flere steder voldsomme angreb af bladsvampe i majsmarker, men gør samtidig opmærksom på, at lokale biavlere bør adviseres, inden der sprøjtes.

Landbrugsrådgivning Syds forsøgsafdeling og planteavlskonsulenter ser lige nu kraftige angreb af bladsvampe i majs. Skadestærsklen er mange steder overskredet, og svampesprøjtning i ”risikomarker” er sat i værk flere steder i området.

I risikomarker med reduceret jordbehandling og majs med forfrugt af majs anbefaler planteavlskontoret i Landbrugsrådgivning Syd sprøjtning, når majsen er cirka en meter høj med 0,5 liter med fungicidet Opera. Et fungicid, der desværre har negativ virkning på bierne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I risikomarker, hvor der allerede nu er betydelige angreb, anbefales en to-delt sprøjtning med 0,5 l/ha Opera begge gange. 1. gang når majsen er cirka en meter høj og 2. gang omkring blomstring. Dem, der kan vente, vil sprøjte med 0,75 l/ha i st. 51, dvs. lige inden hanblomsten træder frem.

Advisér lokale biavlere

Ved alle sprøjtninger bør der tages forholdsregler for bier.

Bierne trækker på majs, fordi der er lus i afgrøden. Derfor må man forvente, at der er bier i majsen. Selv om der ikke er bimærke på Opera, har biavlere oplevet massivt tab af bier efter sprøjtning med Opera. Grunden er, at bierne ”lugter” af Opera. Når oversprøjtede bier vender tilbage til stadet, får de ikke får lov til at komme ind og bliver angrebet, fordi de lugter af sprøjtemiddel.

Giv derfor en melding til den lokale biavler og/eller biavlerforening, når du sprøjter mod svampe i majsen, eller når du har bestilt maskinstationen til det. Så kan biavlerne nå at lukke for staderne og undgå tab af bier.