Abonnementsartikel

Undersøgelse viser, at en overvejende del af de 17 undersøgte kommuner overholder deres kontrolforpligtigelser i forhold til krydsoverensstemmelse. Men NaturErhvervsstyrelsen påpeger, at nogle kommuners advis til landmanden eller hans konsulent kan være i direkte modstrid med EU-retten.

Landboforeningens konsulenter gennemgår i nogle kommuner landmandens forhold, inden kommunen kommer på KO-kontrol og er på den måde med til at reducere KO-overtrædelserne. Denne fremgangsmåde er NaturErhvervsstyrelsen ikke udelt begejstret for.

Det fremgår af den undersøgelse NaturErhvervsstyrelsen har gennemført af 17 kommuners håndtering af KO-kontrollen som supplement til den undersøgelse, PA Cunsulting Group har gennemført af den danske KO-kontrol i forhold til den tilsvarende kontrol i tre andre EU-lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konklusionen af den kommunale undersøgelse er, at en overvejende del af de 17 kommuner overholder deres forpligtelser.

I modstrid med EU-retten

Men samtidig noterer NaturErhvervsstyrelsen, at fire kommuner har oplyst, at konsulenter fra landboforeningen (i visse tilfælde) gennemgår ejendommene, før de kontrolleres for krydsoverensstemmelse.

- I visse kommuner er det normalt, at konsulenter fra de lokale landboforeninger gennemgår alle relevante forhold på en ejendom, før kontrollen gennemføres. På den måde reduceres risikoen for konstatering af KO-overtrædelser i meget høj grad. I forbindelse med møderne med kommunerne har NaturErhvervstyrelsen oplyst, at det er tvivlsomt, om varsling kan foretages i overensstemmelse med EU-retten, når varslingen anvendes på den beskrevne måde, idet varslingen implicit forhindrer, at der konstateres overtrædelser, står der i undersøgelsen.

- Ifølge forordningsgrundlaget er formålet med KO-kontrollen at konstatere, om landmanden opfylder betingelserne for at modtage den fulde støtte. Det er normalt, at kommunerne anvender kontrollen som et redskab til at understøtte, at de nationale miljøregler opfyldes. Varsling kan understøtte, at regler overholdes, men kan – hvis det anvendes som beskrevet i nogle kommuner – være i direkte modstrid med EU-retten.

Aktivt samarbejde med landboforeningerne

En kommune har oplyst, at varsling af kontrol anses som et redskab til besparelse af ressourcer i forvaltningen, fordi landmanden på den måde får mulighed for at bringe forhold i orden før kontrollen gennemføres.  Denne fremgangsmåde anser NaturErhvervsstyrelsen at være i modstrid med forordnings-grundlaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ti kommuner oplyser, at de arbejder aktivt sammen med lokale landboforeninger med henblik på at understøtte, at landmænd opfylder lovgivningen. Til dette skriver NaturErhvervsstyrelsen, at det er sandsynligt, at et aktivt samarbejde med de lokale landboforeninger kan have betydning for landmændenes forståelse af regler samt deres motivation til at følge reglerne.

I undersøgelsen nævnes også eksempel på, at en kommune i visse tilfælde kontakter landmænd, som de erfaringsmæssigt ved har svært ved at overholde reglerne, for at minde dem om, hvad der er tilladt i en konkret sammenhæng, for eksempel i forbindelse med udbringning af gylle. To kommuner oplyser, at de sender foldere eller lignende direkte ud til landmænd.

Sender tjeklisten til landmanden

To kommuner har oplyst, at de sender tjeklisten, som anvendes af kommunens tilsynsførende, ud til landmanden, når kontrollen varsles. Det betyder, at landmanden har mulighed for at gennemgå sin bedrift i fuldt omfang, før kontrollen gennemføres.

Derfor vil der i disse tilfælde være væsentligt lavere risiko for, at kommunen konstaterer en KO-overtrædelse, og denne praksis vurderer NaturErhvervsstyrelsen næppe er forenelig med EU-retsgrundlaget.

Efter sommerferien vil PA-analysen og den kommunale undersøgelse blive drøftet i en følgegruppe med deltagelse af Landbrug og Fødevarer.