Abonnementsartikel

Frøavlere, som leverer frø til Hunsballe Frø A/S, fik de hidtil højeste priser for deres leverancer af græs- og kløverfrø, da den endelige afregning for høst 2012 blev udbetalt i juni måned.

Jens Holstborg direktør for Hunsballe Frø A/S mener, at udsigterne for avl af græs- og kløverfrø er gode. Deres gennemsnitlige afregningspris for høsten 2012 steg fra høst 2011 med ni procent til en gennemsnitspris på 11,78 kroner per kilo renvare.

- Priserne steg for alle arter, med størst stigning i priserne på Hundegræs, Strandsvingel, Hvidkløver og Rødsvingel. Et højt gennemsnitsudbytte kombineret med en rekord høj pris gjorde Engrapgræs til den bedst afregnede art, med et gennemsnitligt bruttoudbytte på over 16.000 kroner/hektar, siger Jens Holstborg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fortsat fornuftigt frømarked

Der er gode udsigter for avl af græs- og kløverfrø i Danmark, mener Jens Holstborg. Det forventes, at produktionen i EU i 2013 lige vil kunne dække forbruget, og at udviklingen med lave lagerbeholdninger fortsætter det kommende år.

- Som markedet udvikler sig lige nu, er det sandsynligt, at prisniveauet på frø vil være konkurrencedygtigt med de nuværende korn- og rapspriser til kommende høst, fastslår han.

DSV ønsker at udvide produktion og salg af frø i Danmark

Hunsballe Frø blev i december 2012 overtaget af det tyske frøfirma Deutsche Saatveredelung AG (DSV), og det danske frøselskab er nu ved at blive integreret i DSV.

- DSV ønsker at udvide aktiviteterne i Danmark – både med hensyn til frøproduktion og salg af kvalitetsfrø, siger Jens Holstborg.

Ifølge Jens Holstborg vil Hunsballe Frø færdiggøre integrationen de kommende måneder. Det vil indebære, at ejerandelene i det fælles selskab Euro Grass overføres til DSV koncernen, samt at profilen for Hunsballe Frø vil blive harmoniseret med DSV koncernen.