Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle ansøgningerne om randzonekompensation og begynder derfor at udsende høringsbreve i starten af juli 2013.

For at sikre, at udbetalingen af randzonekompensation sker til tiden, er NaturErhvervstyrelsen allerede nu i gang med at behandle de ansøgninger, som er indsendt via Fællesskemaet. Det er dog kun, hvis du søger om nationalt tilskud (de minimis) i september/oktober 2013, at du er berettiget til randzonekompensation. Det skriver NaturErhvervstyrelsen på deres hjemmeside.

Hvis du modtager et brev om kontrol af randzoner, er det fordi, det samlede randzoneareal, som du har søgt om randzonekompensation til, er større end det randzoneareal, der fremgår af kompensationskortet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

NaturErhvervstyrelsen har manuelt gennemgået de berørte markblokke for ikke at sende unødvendige breve ud. Mange sager er derfor allerede løst administrativt, for eksempel hvis en afvigelse skyldes, at en randzone på kompensationskortet ligger forskudt i forhold til kronekanten.

Hvis det ikke ud fra oplysningerne i Fællesskemaet eller på randzonekompensationskortet er muligt at se, hvor de ekstra randzonearealer er beliggende, sender NaturErhvervstyrelsen et høringsbrev om sagen. NaturErhvervstyrelsen forventer, at der i perioden juli til september udsendes op mod 400 breve om mulig overanmeldelse af randzonekompensationen.

Hvad skal du gøre, hvis du modtager et brev?

Hvis du modtager et høringsbrev om randzoner, står der i brevet, hvad du skal gøre. Du svarer på høringsbrevet ved at genindsende dit Fællesskema via Tast selv-service og skrive en kommentar i bemærkningsfeltet. I nogle tilfælde er det desuden nødvendigt, at du indsender et ændringsforslag til kompensationskortet og skriver det ændrede randzoneareal i markplanens kolonne ni.