Abonnementsartikel

Spar efterafgrøder op og sæt dem i ”banken”. Og husk at for sent indberettede pligtige efterafgrøder kan betyde træk i kvælstofkvoten i 2014.

Indtil 2012 blev efterafgrødeforpligtigelsen opfyldt ved at udlægge efterafgrøder samme efterår som vækståret. Det gav mulighed for at rette op på manglende efterafgrøder i efteråret, hvis man opdagede, at det var nødvendigt i forhold til den aktuelle markplan for året. Det skriver Jysk Landbrugsrådgivning i deres nyhedsbrev.

Fra efteråret 2013 sker den væsentlige ændring, at de pågældende efterafgrøder skal dække behovet for det kommende vækstår. Jysk Landbrugsrådgivning peger derfor på vigtigheden af at tænke i at spare op af efterafgrøder til den eller de kommende vækstsæsoner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Står man i foråret 2014 uden tilstrækkelig opsparing i efterafgrødebanken, når man indberetter efterafgrøder i forbindelse med indsendelse af Fællesskemaet, bliver der automatisk trukket i kvælstofkvoten svarende til netto (fradrag for eftervirkning er indregnet) 39-60 kg kvælstof pr. hektar manglende efterafgrøde, oplyser Jysk Landbrugsrådgiving.

Trækket er mindst, hvis man har udbragt mindre end 0,8 dyreenheder pr. hektar på sit harmoniareal.