Abonnementsartikel

Maskinbladets leder den 7. juni 2013

Nu bør det være slut med, at danske politikere bare trækker EU-kortet og undskylder tåbelige eller direkte skadelige love og regler med, at det er EU's skyld. Sådan har svage politikere desværre i alt for mange år fået lov at slippe for at tage et ansvar for lovmøllens mange tåbeligheder.

Som det fremgår af denne udgave af Maskinbladet har førende EU-forskere nu påvist det, som blandt andet landbruget har råbt højt om i årevis, nemlig at EU-regler ofte får en særlig skrap dansk drejning, når reglerne omsættes til danske love. Embedsmændene står for skud i sagen. Og det er rimeligt nok.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men dybest set ligger ansvaret hos politikerne, som hverken har villet, turdet eller evnet at forholde sig til lovenes udformning og virkning i praksis. De har selvfølgelig også haft meget andet at tage sig til. For eksempel at lade lovmøllen male videre med endnu flere regler, som de heller ikke forstår konsekvenserne af.....

Det er derfor ganske opløftende, at Finansministeriet nu har nedsat en embedsmandsgruppe til at holde øje med, om embedsmænd i andre ministerier overimplementerer EU-regler i de danske love. Vi må håbe, at gruppen har både mod og magt til at gribe ind, når andre embedsmænd er ved at overimplementere EU-regler.

Her kan der snige sig en lille frygt ind. For embedsmænd er jo uddannet på de samme institutioner, uanset hvilket ministerium, de arbejder for, og deres karriere går jo ofte på tværs af ministerierne. Risikoen er derfor, at de ikke for alvor sætter sig igennem over for kolleger i andre ministerier.

Det er jo kolleger, som de skal på café med om aftenen, eller arbejde sammen med efter næste jobskifte i karriereplanen. Måske bliver de nødt til at gøre sig upopulære over for en chef i et departement, som de kan møde senere i deres karriere.

Så der er i allerhøjeste grad brug for embedsmænd - eller en stærk politiker - som kan gennemtvinge en fornuftig linje på tværs af ministerierne uden at frygte direkte eller indirekte repressalier, hvis de siger fra over for embedsmænd, der er på vej til at begå fejl.