Abonnementsartikel

Når en traktor chiptunes går det ud over emissionerne. Men det er vanskeligt at kontrollere. Ekspert vurderer, at tuningen mest er et jysk fænomen.

- Mange påstår jo, at de ved at chiptune en traktor eller en læssemaskine kan få den til både at yde mere og gå længere på literen. Men nu er det jo ikke sådan, at de store producenters ingeniører er så dumme. For så havde man sikkert skabt den høje effekt og det lavere forbrug fra begyndelsen, siger teknisk konsulent, Peter Sjøgren fra Volvo Entreprenørmaskiner i Ringsted.

Peter Sjøgren er kendt for at vide, hvad han taler om, når det gælder tidens moderne motorer og miljøteknologi. Og som han siger, er det netop, når det gælder emissionerne, at filmen knækker, hvis man kaster sig ud i tuning af traktorer eller læssemaskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For ulovlighederne handler jo ikke så meget om effekten, eftersom ikke-vejgående maskiner jo sådan set må yde hvad som helst. Men det er emissionskravene, der er problemet. Og det er jo ikke noget, der bliver håndhævet, siger Peter Sjøgren, der har en fornemmelse af, at chiptuning af ikke bare traktorer, men også læssemaskiner foregår i det små - og ifølge hans fornemmelse foregår det mest i Jylland.

Rent lovgivningsmæssigt finder man de gældende bestemmelser i Trafikstyrelsens vejledning om syn af køretøjer, hvoraf det fremgår, hvilke forureningsbestemmelser en traktor skal overholde, alt efter hvor gammel den er i forhold til tidspunktet for bestemmelsernes ikrafttrædelse, det vil sige rækken af Stage- og Tier-krav. Det fremgår også, at hvis man ændrer CE-godkendte traktorer, skal man søge om en ny godkendelse, hvilket i givet fald vil være yderst bekosteligt.

Problemet er det samme, som det har været i mange år, nemlig at det i praksis er temmelig besværligt at påvise, om en traktor overholder bestemmelserne eller ej.

- Ja, så skal man jo kalde den ind til syn og måle forureningen med en sonde, siger Peter Sjøgren.

Chiptuning er som udgangspunkt ulovligt, medmindre man kan dokumentere, at køretøjet fortsat overholder de grænseværdier, der er fastsat i typegodkendelsen. Det handler dels om forurening, dels om hvorvidt køretøjet teknisk set er egnet til den højere effekt. Kan man ikke dokumentere, at grænseværdierne overholdes, kører man altså i en ulovlig traktor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke kun de vejgående

Fra Erik Pontoppidan, Rigspolitiet lyder det, at politiet af og til må bruge eksterne partneres måleudstyr, når det handler om at kontrollere traktorer.

- Har politiet mistanke om, at køretøjet ikke lever op til kravene om forureningsbekæmpende udstyr, kan køretøjet kræves undersøgt hos eksempelvis synsvirksomheden, der har udstyr til at måle, om røggasværdierne overskrider de grænseværdier, der er fastlagt af trafikstyrelsen. Ved konstruktive ændringer, herunder chiptuning af motor eller forureningsbegrænsende udstyr, skal de tekniske krav ved første registrering eller ibrugtagning overholdes. Værdierne for forureningsbegrænsende udstyr som Adblue og partikelfilter gælder ikke kun ved kørsel på vejene, siger Erik Pontoppidan.

Trafikstyrelsen beskriver i sin vejledning, at ved effektforøgelse over 20 procent, skal der blandt andet foreligge dokumentation, om køretøjet er egnet til effektforøgelsen.

- Mistanken, der kan lede til nærmere undersøgelse, kan være skabt på grund af for meget støj og røg eller en hastighed, der overstiger de gældende hastighedsbegrænsninger for køretøjet, siger Erik Pontoppidan.

Stramning

Strengt taget blev tuning gjort ulovligt for godt et års tid siden, nemlig 1. april 2012, da en ændring i færdselsloven gjorde det muligt at straffe folk, der har lavet såkaldte konstruktionsmæssige ændringer på deres køretøjer i form af eksempelvis tuning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tidligere har der kun været mulighed for at forbyde salg af dele, der ikke opfylder relevante krav. Nu skal der også være mulighed for at forbyde selve den fysiske udførelse af konstruktive ændringer, skriver Trafikstyrelsen på sin hjemmeside.

Nu mangler de nye regler blot at blive udstedt, før forbuddet er en realitet. Det skal forstås sådan, at ændringen i Færdselsloven alene giver en hjemmel til at fastsætte bestemmelser om forbud. De nye regler er endnu ikke udstedt. Når de kommer, vil de alene indeholde forbud mod at udføre ændringer på et køretøj, der gør køretøjet ulovligt; det vil sige, at det ikke længere opfylder de gældende bestemmelser om indretning og udstyr.

Lovændringen vil ud over tuning af knallerter og chiptuning af biler også kunne ramme de folk, der fifler med ændringer af hastighedsbegrænsere i lastbiler samt fjernelse af katalysatorer eller partikelfiltre i udstødningen - eller hvis man altså fjerner forureningsbekæmpende udstyr fra en traktor.

Styrelsens hensigt var at styrke færdselssikkerheden ved at gøre både ejer, bruger, sælger, markedsfører og den, der udfører de konstruktionsmæssige ændringer, ansvarlig for, at ændringerne lever op til kravene om indretning, udstyr og tilbehør.