Abonnementsartikel

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold indleder en kontrolkampagne, som skal se nærmere på, om besætningsejerne har styr på vandmedicinering af deres smågrise.

Cirka 40 procent af det samlede antibiotikaforbrug til grise anvendes til smågrise, og medicineringen sker ofte som flokmedicinering via vandet. Nu indleder Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold en medicinkontrolkampagne, som skal se nærmere på, om besætningsejerne har styr på vandmedicinering af deres smågrise.

Kampagnen omfatter 50 svinebesætninger med fravænningsgrise og slutter til september.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Under besøgene vil Veterinærrejseholdet blandt andet kigge på medicinoptegnelser, indstilling af medicinblanderen og om dyrlægens instruktioner bliver efterlevet.

Er medicinoptegnelser fyldestgørende kan den praktiserende dyrlæge og myndighederne se hvordan, hvornår og hvor meget medicin, der er anvendt. Fødevarestyrelsen understreger, at en korrekt anvendelse af antibiotika er vigtig i forhold til dyrevelfærd, til menneskers og dyrs sundhed og i forhold til forebyggelse af resistensudvikling.

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold ser derfor specielt på besætninger med et højt forbrug af lægemidler til vandmedicinering.