Abonnementsartikel

Firma og forskere samarbejder om et nyt overvågningssystem til køer. Det skal resultere i bedre sundhed og dyrevelfærd samt bedre økonomi og mindre belastning af klimaet.

 

Forskere ved Aarhus Universitet er sammen med Lyngsoe Systems i færd med at udvikle et nyt overvågningssystem til køer, der skal resultere i bedre sundhed og dyrevelfærd samt bedre økonomi og mindre belastning af klimaet. Det oplyser Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskningsprojektet med navnet COWTrack skal efter planen skal munde ud i et system til overvågning af køer baseret på såkaldte RFID-tags, der har indbygget et såkaldt accelerometer, og som er i stand til at måle køers bevægelser og position og via radiosignaler kan sende de opsamlede data videre.

Det er tanken, at systemet ud fra algoritmer udviklet i projektet er i stand til at foretage en daglig og løbende estimering af ædeadfærd og aktivitet hos den enkelte ko. Når systemet registrerer, at en ko opfører sig unormalt, vil landmanden kunne få en besked via sms og hurtigt kunne reagere.

Tid ved foderbord

 Det særlige ved overvågningssystemet er, at det i modsætning til andre eksisterende systemer på markedet, er i stand til automatisk at måle den tid, den enkelte ko tilbringer ved foderbordet.

- Vi vil med COWTrack udvikle et overvågningssystem, der kan registrere koens tid ved foderbordet. Hvis koen opholder sig i kortere tid end normalt ved foderbordet, er det en indikation på, at der er noget galt med koen, forklarer Peter Thomsen, seniorforsker og ekspert i køers sundhed og velfærd, og fortsætter:

- Overvågningssystemer bliver mere og mere vigtige for de stadig større kvægbesætninger, fordi medarbejdere i de moderne løsdriftsstalde ikke kan registrere, hvor meget foder den enkelte ko æder. Det kunne man i de gamle bindestalde, hvor hver enkelt ko fik sin egen foderration placeret foran sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Peter Thomsens indgang til projektet er primært at sikre en bedre sundhed og velfærd i kvægsætningerne og levere forskning, der kan omsættes til noget praktisk anvendeligt i landbruget.

Robust tag

Lyngsoe Systems skal i projektet arbejde med udvikling af tag’en, som kommer til at sidde i halsbåndet på den enkelte ko.

- Vi skal udvikle en robust tag, som skal være i et hårdt staldmiljø. Vi skal have styr på dataene fra tag’en og samtidig sikre, at vi får så få fejlvisninger som muligt, forklarer forretningsudvikler Keld Arenholt Christensen fra Lyngsoe Systems.

Projektet er hjulpet godt på vej økonomisk, da COWTrack i slutningen af 2012 fik tilsagn om 9,5 millioner kroner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under NaturErhvervstyrelsen.

Omkring september 2013 regner parterne med at være klar med den første prototype af systemet.