Abonnementsartikel

AP Pension er kommet længere i sine overvejelser om at investere og hjælpe danske landmand med at opkøbe landbrug.

Morgenavisen Jyllands-Postens artikel, om HTC Agro, der sammen med kapitalfondforvalteren BPT var ved at oprette en portefølje, med eventuelle landbrugsbedrifter, er blevet bekræftet af administrerende direktør Søren Dal Thomsen, AP Pension, i dag i Jyllands-Posten.

- Der er visse udfordringer, men helt grundlæggende vil vi gerne investere i dansk landbrugsbedrifter, siger han til avisen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opbygge portefølje

Ledelsen hos HTC Agro siger, at porteføljen med landbrugsbedrifter skal godkendes hos et dansk pensionsselskab inden sommerferien. Den vil stadig ikke bekræfte, hvilket pensionsselskab der er tale om, men de fleste ting peger mod AP Pension.

- Jeg kunne godt forstille mig, at nogle den kommende tid vil præsentere os for en portefølje af danske landbrugsbedrifter, siger Søren Dal Thomsen til Jyllands-Posten.

AP Pensions ledelse har igennem en længere periode kigget på muligheder for at investere i landbrug og har da også haft en dialog med Landbrug & Fødevarer om emnet.

Der har været nogle udforinger i forhold til regler og love, som ledelsen dog ikke ønsker at kigge på, før konkrete investeringsmuligheder er fundet.

Muligheder for unge landmænd

Søren Dal Thomsen ser denne nye investeringmulighed som en mulighed for unge i dansk landbrug. Strukturen bliver efter hans mening en opbygning, hvor pensionsselskaberne vil eje jorden, mens landmanden ejer driftsmaterialerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vil betyde, at flere unge landmænd får muglighed for at investere i bedrifter, de ellers ikke kan finde kapital til, Søren Dal Thomsen kommer med dette eksempel på en investering:

- Tag foreksempelvis en mellemstor bedrift til 26 millioner kroner, hvor jorden koster 20 millioner kroner, stalden fem millioner og maskiner med mere en million kroner. Den bedrift vil det være uoverkommeligt for langt de fleste unge landmænd at overtage. Selv hvis de har været virkelig dygtige og har sparet en million kroner op, skal de stadig hente 15 millioner kroner i realkreditinstitttet og 10 millioner i banken, siger han til Jyllands-Posten og fortsætter:

- De fleste vil blive mødt med afslag i banken. Men tænk nu, hvis vi løftede den tunge investering på 20 millioner kroner i jorden. så skulle landmanden optage et realkreditlån på tre millioner kroner i stalden. Herefter mangler der kun tre millioner kroner. Landmanden har selv den ene million og bør kunne hente de sidste to millioner kroner i banken.

Søren Dal Thomsen siger samtidig at AP Pensions primært har interesse i at investere i landbrugsjord, da den kan udpines midlertidigt, men ikke ødelægges. Stalde og andet driftmateriale er en anden sag, da de er meget mere påvirkede af slid og levetid.