Abonnementsartikel

Landmænd i Midt- og Vestjylland har udtaget drænvandsprøver for at undersøge udvaskningen af nitrat. Ingen af prøverne indeholdt mere kvælstof, end hvad der må være i rent drikkevand.

Landbruget får ofte skyld for at være hårdt ved miljøet. Det gælder blandt andet, når snakken falder på udledning af kvælstof i drænvand. Nu viser nye undersøgelser fra Midt- og Vestjylland, at udvaskningen af nitrat i drænvandet er væsentligt lavere end hidtil antaget.

20 landmænd i Midt- og Vestjylland har udtaget drænvandsprøver siden høst og frem til foråret 2013, og der var ingen af prøverne, der indeholdt mere kvælstof, end hvad der tilladeligt må være i rent drikkevand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Niveauet er væsentlig lavere end den udvaskning, man regner med, når der skal søges miljøgodkendelse. Det er ærgerligt, at mange politikere tror, at udvaskning fra landbruget er højere, end det reelt er, siger Karsten Willumsen, formand for Ikast-Bording Landboforening.

Han forklarer, at det betyder, at danske landmænd er udsat for mere bureaukrati, end hvad der er nødvendigt.

- Det giver en dårligere konkurrenceevne, færre arbejdspladser, mindre vækst og dermed velfærd til danskerne, siger Karsten Willumsen.

Videncentret for Landbrug har siden 2011 været i gang med en landsdækkende undersøgelse af drænvand. Rådgivningscenter Heden & Fjorden har valgt at medvirke, og det betyder, at der er udtaget 22 prøver fordelt på hele det midt- og vestjyske kundeopland.

Opråb til politikerne

Selvom resultaterne af drænvandsundersøgelserne ikke kan sammenlignes direkte med den beregnede kvælstofudledning til vandplanerne, kan undersøgelserne bidrage til at give et billede af, om de teoretiske beregninger holder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På grund af de nye undersøgelser kan vi konkludere, at niveauet er væsentligt lavere end antaget, og det mener jeg, at politikerne bør tage til efterretning. Heldigvis ser det endelig ud til, at forskere i den nylige rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler, at landmænd fremadrettet skal måles på udledning og ikke antal dyr, som man gør i dag. Det vil skabe mere dynamik i landbrugserhvervet, forklarer Karsten Willumsen.

Han understreger, at der kan være enkelte prøver, der er mere positive i kraft af grundvandsfortynding. Derfor skal der laves nye prøver til sommer, når grundvandet står lavere.