Mere tørstof giver mere gas, og mere dybstrøelse giver mere tørstof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er den simple grund til, at Maabjerg BioEnergy ønsker at supplere de 457.000 ton gylle, der årligt strømmer ind i anlægget, med 20.000 ton dybstrøelse fra kvægbesætninger.

- Vi er interesseret i at finde nogle produkter, der har potentiale til at fremstille gas, samtidig med, at vi kan hjælpe nogle leverandører af med et produkt (dybstrøelse, red.) der møder skærpede krav omkring opbevaring, siger Viggo Mose, der er driftschef på Maabjerg BioEnergy.

Siden jul har anlægget fået tilført dybstrøelse, der har været udsat for en neddeling.

- Vi får mellem to og fire læs om dagen (60-120 ton, red.), fem dage om ugen, og det er gået rimeligt godt indtil videre, men det er nyt for hele biogasbranchen at bruge dybstrøelse, så ingen ved helt, hvor grænserne går, siger Viggo Mose.

Nyt med dybstrøelse

Så vidt, han ved, er den maskine, som AB Skovservice benytter til neddelingen, ret unik, men den er også nødvendig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er nyt for hele biogasbranchen at arbejde med dybstrøelse. De anlæg, der er bygget, er designet til at håndtere gylle med den mængde tørstof, som gylle indeholder. Omrørere og pumper er bygget til et tørstofindhold på seks-syv procent.  Det er meget nyt at tænke i de baner med dybstrøelse, der har et tørstofindhold på 30 procent, siger Viggo Mose.

På biogasanlægget skal alt tørstof neddeles til maksimalt 11 millimeters længde. Det kan anlægget normalt godt klare med sit maskineri, fordi der med gylle kun er tale om mindre mængder halm i gyllen. Når der pludselig kommer læssevis af dybstrøelse, skal det leveres i længder på maksimalt 50 millimeter, for at biogasanlægget kan overtage forarbejdningen.

Hønsemøg uden halm

- Vi skal lave en homogen blanding, så mikroorganismerne kan komme i berøring med produkterne, siger Viggo Mose.

Foruden de 20.000 dybstrøelse, der skal igennem Maabjerg BioEnergys siloer og forgasningstanke årligt, skal der tilsættes en tilsvarende mængde hønsemøg.

Det skal dog ikke køres igennem kværnen, da kyllinger ikke går på halm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Maabjerg BioEnergy fremstiller cirka 18 millioner kubikmeter gas årligt.