Nu er det slut med at krybe uden om 2013-reglerne om løsgående søer.

Alle drægtige søer og gylte skal holdes i løsdrift i drægtighedsstalden i større eller mindre grupper. Overgangsperioden for stalde, der allerede var taget i brug, da loven trådte i kraft, udløb 1. januar 2013. Dermed gælder kravet om løsdrift i drægtighedsstalden nu for alle stalde - ikke kun i Danmark, men i hele EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En interviewundersøgelse gennemført af Fødevareministeriet i slutningen af 2012 kom dengang frem til, at cirka seks procent af sobesætningerne ikke ville nå at omlægge til løsdrift inden 1. januar 2013.

Fødevarestyrelsen har nu indledt en kampagne med målrettet fokus på de nye regler om løsdrift. Kampagnen vil omfatte cirka 200 sobesætninger og løber til udgangen af juni 2013.

Anonym undersøgelse

Udpegningen af de 200 sobesætninger har intet med interviewundersøgelsen at gøre. De interviewede landmænd blev lovet fuld anonymitet i forbindelse med undersøgelsen.

Besætningerne, som får besøg, er henholdsvis besætninger, der blev kontrolleret af veterinærrejseholdet i 2010 i forbindelse med kampagne om opstaldning af drægtige søer i enkeltbokse (cirka 35 besætninger) og besætninger med mellem 10 - 250 årssøer (cirka 55 besætninger). Resten af de udvalgte besætninger er besætninger med over 250 årssøer.

- De interviewede landmænd kan altså godt få besøg, men så er det fordi, de passer ind i en af de øvrige kriterier, fortæller Flemming Kure Marker, leder af Veterinærrejseholdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Træk i støtten

Hvis det i forbindelse med kampagnen konstateres, at kravet om løsdrift i drægtighedsstalden ikke er overholdt, bliver landmændene som udgangspunkt meldt til politiet.

Enkelte landmænd, der stadig venter på en miljøgodkendelse, kan dog blive undtaget.

- Såfremt landmanden har taget højde for realistisk sagsbehandlingstid vedrørende miljøgodkendelse samt taget højde for den realistiske byggetid, vil der kunne være situationer, hvor der ikke vil blive politianmeldt, fortæller Flemming Kure Marker, der understreger, at der - som ved al anden kontrol - er tale om vurderingssager.

Kravet om løsdrift i drægtighedsstalden følger af EU?s lovgivning om beskyttelse af svin. Landmanden risikerer derfor at få reduceret sin EU-støtte, hvis kravet om løsdrift ikke er overholdt.

Hvis de danske landmænd ikke overholder kravene, risikerer Danmark en traktat-krænkelsessag, forklarer lederen af Veterinærrejseholdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- EU-Kommissionen er allerede kommet med en såkaldt åbningsskrivelse, som Danmark svarer på i nærmeste fremtid, siger han.