Abonnementsartikel

Der er brug for en ændring i landbrugsstøtten, mener Økologisk Landsforening.

Natur- og Landbrugskommissionens rapport får også anerkendende ord med på vejen fra Økologisk Landsforening. Formanden Per Kølster konstaterer, at et grønnere landbrug kræver, at tilskudssystemet bliver ændret.

- Et reelt skift i landbruget kræver en ny prioritering af EUs landbrugsmidler. Danmark skal derfor udnytte muligheden for at flytte midler fra passiv hektarstøtte over til en betaling til landmænd, der gør noget for natur, klima og dyrevelfærd. Hvis man vil ændre landbrugets adfærd, skal man flytte penge fra passiv hektarstøtte til aktiv miljøbetaling, siger Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økologien er svaret

Økologisk Landsforening er tilfreds med, at kommissionen anerkender det økologiske produktions bidrag til både vækst og miljø og kommissionens forslag om styrket produktudvikling og anvendelse af økologi i beskyttelse af natur og drikkevandsressourcer. Men foreningen ser også en risiko for, at økologien marginaliseres.

- Det er meget konstruktivt, at vi med rapporten har en saglig erkendelse af, at landbrugets betydning for Danmarks natur og miljø er kritisk, og at der skal ske noget for at forbedre tilstanden. Økologien er med regeringens målsætning om en fordobling af arealet i 2020 et væsentligt bidrag til de forbedringer. Økologi er ægte grøn vækst, og jeg mener, at økologien er det mest præcise svar på de udfordringer, kommissionen er blevet sat i verden for at finde løsninger på, siger Per Kølster.