Miljøministeriet har nu udsendt et nyt oplæg til husdyrbekendtgørelse, der omfatter lovliggørelse af anvendelse af forsuret gylle til sortjord. Som udgangspunkt må der ikke være en større ammoniakemission end sortjordsnedfældning, og det medfører opfyldelse af en række betingelser.

I dag kan landmanden vælge mellem nedfældning og forsuring, når gyllen skal udbringes på fodergræsmarker. Miljøstyrelsen ønsker at udvide muligheden for frit at vælge teknologi og foreslår derfor en ændring, der gør det muligt at vælge mellem nedfældning eller forsuring ved udbringning på sort jord. Hvis der forsures på sort jord, skal landmanden senere samme år også anvende forsuring på et mindre areal med vintersæd eller vinterraps. Herved sikres det, at ammoniakemissionen reduceres i samme omfang, som hvis landmanden havde nedfældet på arealet med sort jord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved anvendelse af ordningen, foreslås følgende præciseringer og mindre ændringer:

Fristen for høringssvar udløber 13. maj. Bekendtgørelsen forventes gældende fra august.