Abonnementsartikel

Stadig mange udeståender, når forhandlerne fra Europa-Parlamentet og EU’s ministerråd mødes i dag for første gang i forsøget på at blive enige om fremtidens landbrugspolitik.

Hvad er en aktiv landmand? Skal små brug have særligt lempelige støttevilkår? Og skal unge landmænd have mere hjælp til at etablere sig?

Det var de første spørgsmål på dagsordenen, da forhandlere for EU’s folkevalgte i Europa-Parlamentet sammen med repræsentanter for de europæiske ministre og EU-Kommissionen i dag torsdag tog hul på de sidste hårde forhandlinger om den landbrugspolitik, der skal træde i kraft allerede fra næste år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mange møder venter

Det er de første af mere end 30 møder, der skal udjævne meningsforskellene mellem institutionerne, så reformen efter planen kan være forhandlet helt færdig med udgangen af juni måned.

Det er første gang nogensinde, at en landbrugsreform skal besluttes i fælleskab mellem de europæiske politikere. Hidtil har det været ministrene, der egenhændigt kunne lægge linjen for det europæiske landbrug, og derfor er der ekstra stor opmærksomhed omkring de svære diskussioner.

Støtte og magt

Forhandlingsdokumenterne fylder mere end en telefonbog, og der er stadig mange uenigheder mellem de forskellige parter. Der kommer således til at være slagsmål om genindførelse af produktionsstøtte, om hvor meget magt der skal gives til producentorganisationer, om hvor hårdt landmænd skal kunne straffes på pengepungen for ikke at leve op til EU-reglerne, og om der skal være en øvre grænse for, hvor meget et enkelt brug kan få i støttepenge.

Hos Landbrug & Fødevarer oplyser EU-politisk chef Niels Lindberg Madsen, at der bliver holdt særligt øje med, hvordan den fremtidige fordeling af landbrugsstøtten internt i landene skal foregå, fordi det har stor betydning for de trængte danske mælkeproducenter.

30 procent til grønne krav

De har også kig på, hvordan reglerne for overførsel af penge mellem den direkte støtte og landdistriktsstøtte ender, og på den præcise udformning af den såkaldte grønne komponent, der fremover skal binde 30 procent af støttemidlerne til en række grønne krav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EU’s landbrugskommissær Dacian Ciolos erklærede sig tilfreds med, at man nu kan påbegynde den allersidste fase i reformen.

- Men der er stadigvæk betydelige detaljer, som ikke er på plads, sagde han på et pressemøde tidligere i dag.

Undgå "grønvaskning"

Her glædede han sig over, at der synes at være opbakning til hans idé om at gøre en del af støtten betinget af grønne tiltag, men advarede parlamentarikerne og ministrene mod at udvande forslagene, så de bliver for lette at leve op til for landmændene.

- Vi skal undgå, at det blive en ”grønvaskning” af landbrugspolitikken, sagde han.

Fokus på unge og småbrug

Han nævnte også de unge og de små landmænd som områder, der har hans særlige opmærksomhed, ligesom han vil holde fast på en mere ens fordeling af landbrugsstøtten både landene imellem og internt i medlemsstaterne. Inde fra forhandlingsbordet var der optimisme at spore.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Masser at diskutere, men et delt ønske om at finde en løsning, lød det fra det irske EU-formandskab, der leder forhandlingerne.