Abonnementsartikel

Flere landmænd investerer i nye stalde med etager til de æglæggende høns. Det nye system kan reducere fordampningen af ammoniak fra produktionen med 36 procent og fremmer samtidig dyrevelfærden.

Etagebyggeri er ikke kun noget, der bliver bygget i byerne. Også på landet bliver der i stigende grad bygget i etager. Fremtidens miljøvenlige stalde til høns indeholder nemlig etager, hvor hønerne selv vælger, hvor de vil være. Systemet kan reducere fordampningen af ammoniak fra produktionen med over en tredjedel.

- Det er med det nye etagesystem muligt at reducere fordampningen af ammoniak, fordi landmanden nu kan fjerne en del af gødningen, mens dyrene er i stalden, forklarer Niels Provstgård, konsulent, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er godt for både staldklimaet og dyrevelfærden, da høns fra naturens hånd gerne vil flyve op og ned og have frisk luft, hvilket de nye etagesystemer netop giver mulighed for. Samtidig kan de bedre undvige hinanden og finde ro.

Som navnet antyder, er der tale om et system, hvor hønerne kan bevæge sig frit mellem flere etager. Under hver etage findes et gødningsbånd, som transporterer gødningen ud af huset. Det gør det nemmere at samle gødningen ind og på den måde få ryddet det ud, mens produktionen kører.

Meget udbredt

I de ældre stalde blev gødningen opbevaret i staldrummet i hele produktionsperioden, der varer over et år, og det betød et højt tab af ammoniak.

Niels Provstgård vurderer, at cirka halvdelen af de danske fjerkræproducenter med høns har investeret i en stald med etagesystemer.

- Det begyndte med, at de landmænd, der har æglæggende høns investerede i de nye etageanlæg. Men de producenter, der opdrætter kyllingerne, er nu også begyndt at søge om tilladelse til at bygge stalde med det nye inventar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et vigtigt skridt, da kyllingerne så bliver vænnet til at bo i etager og blandt andet udvikle de naturlige flyvefærdigheder allerede som små. Det vil sige, at de ikke skal bruge energi på at klare overgangen fra et et-plans hus til etagebyggeriet i den følsomme pubertetsperiode, siger Niels Provstgård.