Abonnementsartikel

Landbrugsskolelærere, kontrollører, dyrlæger og landbrugskonsulenter er blandt dem, der forventes at søge ind på en ny masteruddannelse ved Aarhus Universitet, som skal give bedre indsigt i at vurdere husdyrvelfærd.

Man kan lære meget ved at gå i skole, og nu kan man også lære at kontrollere og dokumentere dyrevelfærd. Aarhus Universitet udbyder en ny masteruddannelse, der bliver udbudt fra efteråret 2013.

- Uddannelsen er forskningsbaseret og giver os mulighed for at bringe vores forskning om vurdering af husdyrvelfærd i spil. Vi skal være med til at sikre, at kommunikationen og dialogen mellem landmænd og kontrollører og landmænd og rådgivere styrkes, så der i sidste ende opnås en bedre forståelse for vigtigheden af en god dyrevelfærd, forklarer sektionsleder ved Institut for Husdyrvidenskab Jan Tind Sørensen, som er en af ankerpersonerne på uddannelsen. Det skriver nyhedsbrevet fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Landmændene har en praksisviden om dyrene, men har måske svært ved at følge med i de regler, som gælder for hold af dyr. Derfor er det også vigtigt, at landmændene får en indsigt i, hvad god dyrevelfærd er, og hvorfor samfundet har en interesse i det. Landmændene skal klædes bedre på gennem deres uddannelse og efteruddannelse som varetages af landbrugsskoler og rådgivere, siger Jan Tind Sørensen.

Arbejde med dyrevelfærd

Han forklarer, at uddannelsen, der har titlen ”Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen”, sigter mod at efter- og videreuddanne de personer, der i deres daglige arbejde direkte eller indirekte er beskæftiget med dyrevelfærd.

Det kan være kontrollører i Fødevarestyrelsen, landbrugsskolelærere, der arbejder med husdyrvelfærd, samt dyrlæger og konsulenter, der beskæftiger sig med produktions- og sundhedsrådgivning.

Info-møde 4. april

Husdyrvelfærd-uddannelsen er en deltidsuddannelse, der varer to år. Forud for opstarten af uddannelsen kan interesserede komme til infomøde den 4. april på Aarhus Universitet.