Når Rumæniens nyvalgte premiereminister besøger Danmark tirsdag, er Rumæniens landbrugsminister også med, og han benytter lejligheden til at gæste Axelborg for at indgå en samarbejdsaftale på landbrugsområdet.

"Der er store danske investeringer i primærsektoren i Rumænien, og den rumænske ambassade roser den danske indsats og de opnåede resultater i Rumænien. De gode resultater er netop inspiration til at øge samarbejdet," skriver Landbrug & Fødevarer som en begrundelse for samarbejdsaftalen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Studieture og eksport

"Samarbejdsaftalen udgør en ramme, som skal udfyldes af de deltagende parter. Fra rumænsk side er der behov for at effektivisere landbrugssektoren, hvilket kan blive en interessant faktor i implementeringen af samarbejdsaftalen. Derudover ventes yderligere udstillingsdeltagelse og studiebesøg. Fra dansk side vurderes interessen at være størst for den agroindustrielle eksport - maskiner, udstyr og teknologi - ligesom aftalen kan understøtte de allerede foretagne og nye investeringer i rumænsk landbrug.

Fra dansk side bliver aftalen underskrevet af formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.