Landbrugets ønske om, at kvælstof skal reguleres på udledning i stedet for dyreneheder, har lange udsigter, lød det fra SF's fødevareordfører, Steen Gade, på Kvægkongressen.

- Jeg vurderer, at der kommer til at gå nogle år, før vi har den nødvendige viden, sanering og de relevante målemetoder på plads, så vi kan gå over til en anden regulering, sagde Steen Gadde, som dog understregede, at "vi skal i gang med det samme".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var dog ikke helt godt nok for Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, der havde et konkret ønske til politikerne:

- Kunne man forestille sig en overgangsordning i den mellemliggende periode, så vi kan få lov til at gøde noget mere de her år, før ordningen falder på plads?

Intet "quick fix"

En midlertidig ordning mødte dog hverken opbakning fra SF eller Venstre.

- Man skal jo kunne dokumentere det fagligt, hvis man skulle give for eksempel et kg gødning mere i en mellemliggende periode. Vi skal passe på med at love et "quick fix" - det kan vi nok ikke finde politisk flertal for, sagde Erling Bonnesen, fødevareordfører fra Venstre.

Steen Gade var af samme opfatning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det tror jeg ikke, er realistisk. Man kunne forestille sig nogle pilotprojekter på store kvægbrug, hvor vi forsøger at tildele mere gødning for at blive klogere frem mod gennemførelse af en ændret regulering. Men alle landmænd kan jo ikke være med i forsøg, sagde SF-ordføreren.