I dag, tirsdag, modtager Assens Kommune og de ansatte i kommunens miljø- og naturafdeling anerkendelse for deres måde at pleje naturen på. De får den årlige naturpris.

Afsenderen af Danmarks Naturfredningsforenings Samråd Fyn, som er en sammenslutning af de fynske DN-afdelinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Godt samarbejde

Det er første gang, prisen bliver givet til en kommune, og det glæder naturligvis Lars Kristian Pedersen, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Assens Kommune.

- Det er en flot anerkendelse af det arbejde, der bliver gjort her i kommunen for at bevare vores natur, siger Lars Kristian Pedersen, som også roser lodsejerne.

- Prisen er i høj grad også lodsejernes fortjeneste, idet mange af vores projekter gennemføres på privatejede arealer, så det kunne ikke lade sig gøre uden deres samarbejde, siger udvalgsformanden.

Den årlige pris fra Danmarks Naturfredningsforening uddeles for den særlige indsats, der gøres for at bevare naturarven, herunder især beskyttelsen af særlige dyre- og plantearter. Naturplejen er primært målrettet de beskyttede naturtyper som strandenge, moser, overdrev og heder og sker for at sikre naturtyperne en gunstig tilstand fremover.

Væk med træer - op med hegn

Assens Kommune modtager blandt andet 2012-prisen, fordi de har gennemført en række naturforvaltningsprojekter i samarbejde med lokale lodsejere, hvor der er ryddet buske og træer samt etableret kreaturhegn på enge og moser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover har Assens Kommune gennemført flere alternative projekter. Blandt andet er der plantet landskabstræer i det åbne land samt sat falkekasser til vandrefalke op.