Abonnementsartikel

Spinat-eksporten er steget fra 30 til 180 millioner kroner på 17 år. Nu skal forskningsprojekt mindske forekomsten af ukrudt.

Dyrkning af spinatfrø er en dansk succeshistorie, skriver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i sit nyhedsbrev.

Siden 1995 er eksportværdien seks-doblet fra 30 til 180 millioner kroner. Alt er dog ikke spinatgrønt og rosenrødt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Avlen er truet

Spildraps truer nemlig avlen på mange af landets spinatmarker, og derfor skal forskere fra Aarhus Universitet i et nyt forskningsprojekt se nærmere på mulighederne med flerårige dyrkningssystemer og derigennem finde løsninger til, hvordan ukrudtet reduceres og kontrolleres.

- Ideen er at udtynde jordens frøpulje året før dyrkning af spinat. Dette opnås ved at få mest muligt ukrudt til at spire i forfrugtsåret og efterfølgende bekæmpe de fremspirende ukrudtsplanter ved gentagne radrensninger. I projektet fokuserer vi på at reducere frøpuljen i de rækker, hvor spinaten skal sås. I spinatfrøåret skal så lidt ukrudt som muligt spire i de afgrødefri striber, og det medvirker anvendelse af direkte såning uden forudgående jordbehandling til, forklarer ledende jordbrugstekniker ved Aarhus Universitet, Peter Hartvig.

Budget på syv millioner

Projektet har fået 4,35 millioner kroner i støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under NaturErhvervsstyrelsen.

Forskningsprojektet hedder "En ny spinatfrøsucces" og har et samlet budget på godt syv millioner kroner.

Læs hele nyheden her.