Abonnementsartikel

Nærlæs kontrakten om at levere gylle til biogas, råder Videncentret for Landbrug. Flere landmænd har lidt uventede tab.

Flere landmænd har lidt tab efter at være gået ind i aftaler om at levere gylle til biogasanlæg. Er procenten af tørstof for lav, kan det koste dyrt. Videncentret for Landbrug råder til omtanke, inden man skriver under.

- Vær helt sikker på, at du kan overholde betingelserne om indholdet af tørstof, inden du skriver under på en kontrakt om at levere gylle til et biogasanlæg. Det kan blive meget dyrt at lade være, advarer Karen Jørgensen, der er konsulent i Videncentret for Landbrugs afdeling for økonomi og virksomhedsledelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden er en række eksempler på, at landmænd er kommet i klemme ved at indgå aftaler om at levere gylle. Typisk er der i kontrakten krav om, hvor meget tørstof, der skal være i gyllen, men der kan også opstå problemer, hvis der er for meget sand i gyllen, eller den har været forsuret.

- I en række tilfælde har det efterfølgende vist sig, at det målte indhold af tørstof var lavere, end det var forudsat i kontrakten. Dermed har man reelt brudt aftalen, og kan - alt efter kontraktens ordlyd - blive mødt med krav om kompensation, fortæller Karen Jørgensen.

Analysér gyllen

- Enkelte kontrakter er helt klart på kanten af det rimelige, men opstår der en tvist, kan det blive dyrt og langvarigt at få afklaret, om kontrakten binder eller ej. Og selv om man ender med at få ret, bliver det en belastning. Derfor er det også uhyre vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i kontrakten, og kender betingelserne for at genforhandle eller komme ud af den. Videncentret hjælper gerne med rådgivning på området, siger hun.

For at have det bedste udgangspunkt for at vurdere en mulig leverandøraftale anbefaler Karen Jørgensen, at man får analyseret sin gylle, så man på forhånd kender sammensætningen.

- En professionel analyse kan fås for få tusinde kroner. Den viser den præcise sammensætning af gyllen med hensyn til værdistoffer. Dermed har man et stærkt udgangspunkt for at vurdere, om kontrakten er attraktiv, eller man måske skal se sig om efter andre aftagere, siger Karen Jørgensen.