Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen ser jordfordeling som et vigtigt værktøj til at opnå et bedre miljø.

Der er ofte bud efter landbrugsjord, når der skal etableres vådområder, gennemføres naturprojekter eller plantes skov til beskyttelse af drikkevandet. Derfor mener NaturErhvervstyrelsen, at der er behov for at fokusere yderligere på de muligheder, der ligger i, at benytte jordfordeling til at etablere store sammenhængende vådområder.

Når der gennemføres projekter i det åbne land, der inddrager landbrugsjord til andet formål end produktion, er jordfordeling et afgørende virkemiddel. Meget ofte har landmanden et ønske om, at den jord, der inddrages til projektet, erstattes med andet jord, så han kan opretholde sin produktion. Vi ser mange gode eksempler på dette, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan foregår jordfordeling

Jordfordeling er et værktøj til at håndtere mange jordhandler, der gennemføres samtidig. I jordfordelingen kan landmanden sælge sin jord til projektet, og han kan købe erstatningsjord fra andre landmænd, så han kan opretholde sin bedrift.

En planlægger, der er ansat i NaturErhvervstyrelsen, forhandler med jordejerne, for at projektet kan gennemføres, og landmanden kan fortsætte sin produktion.

NaturErhvervstyrelsen forestår jordfordelingerne, fordi der som led i jordfordelingerne sker statsligt køb af projektarealer. EU medfinansierer vådområdeprojekterne via landdistriktsmidlerne, og der sker også medfinansiering af det statslige jordkøb.

Jordfordelingsarbejdet sker i tæt samarbejde med kommunerne, der har ansvar for projekterne og der arbejdes med jordfordeling i mere end 30 projekter over hele landet. Men de vigtigste aktører i en jordfordeling er selvfølgelig de landmænd, der indgår i fordelingen, skriver NaturErhvervsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Deltagelse i en jordfordeling er altid frivillig, og en jordfordelingsaftale forudsætter altid god dialog mellem jordfordelingsplanlæggeren og landmanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vil du vide mere, kan du kontakte NaturErhvervstyrelsen, enheden Vådområder på 3395 8768.