Økologiske landmænd med stalde, der er taget i brug før 2000, har haft mulighed for at være undtaget fra enkelte økologiregler om staldforhold. Men overgangsordningen udløber den 31. december 2013, og herefter skal alle stalde overholde samtlige krav.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen betyder overgangsordningen blandt andet, at bedrifterne ikke er forpligtet til at overholde økologireglernes minimumskrav til indendørsareal og belægningsgrad.

Artiklen fortsætter efter annoncen

 Til gengæld skal bedrifterne leve op til krav om, at:

·          alle dyr skal kunne bevæge sig naturligt

·          alle dyr skal på samme tid kunne ligge ned på et tørt og velstrøet leje

·          køer opstaldet i bindestald skal have adgang til daglig motion på et passende areal

Der er på nuværende tidspunkt 50 økologiske bedrifter omfattet af overgangsordningen for staldforhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regler efter den 31. december 2013

Efter overgangsperioden skal alle bedrifter overholde reglerne for opstaldning af økologiske dyr, herunder minimumsarealkrav, krav til andel af fastgulv og spaltegulv og belægningsgrad/flokstørrelse.

Læs mere om reglerne for opstaldning af økologiske dyr i Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion.

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Særligt for bedrifter med køer i bindestalde giver økologireglerne mulighed for, at produktionen kan fortsætte i bindestalde på små bedrifter, hvis det er nødvendigt af strukturelle hensyn. Der er skærpede krav til denne produktionsform.

Læs mere om, hvordan du får tilladelse.