Abonnementsartikel

Det er blevet lettere og hurtigere at søge arealstøtte. Tast-selv åbner på fredag, og man skal bruge internet og NemID.

På fredag kan landmænd og konsulenter begynde at udfylde og indsende ansøgninger om arealstøtte via Tast-selv-service. Imodsætning til sidste år, hvor cirka 1.400 landmænd indsendte ansøgninger med papirskema og papirkort, er det ikke tilladt i år.

"Det er kun muligt at ansøge i papirform for dødsboer og konkursboer. Hvis man er ramt af force majeure, kan man søge om dispensation til at indsende på papir. Man skal indsende en beskrivelse af sin situation og vedlægge dokumentation. Det er ikke tilstrækkeligt, at man ikke har adgang til internet derhjemme, ikke har NemID eller lignende," skriver Naturerhvervstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmænd forbedrer systemet

Styrelsen skriver, at der er sket en række forbedringer af Fællesskemaet og Internet Markkort siden ansøgningsrunden i 2012, og forbedringerne fortsætter takket være hjælp fra konsulenter og landmænd.

Naturerhvervstyrelsen fortæller, at i år er der hurtigere upload af markkort fra andre kortsystemer, færre klik i Internet Markkort-systemet og bedre print af markkort.

Desuden har landbrugene mulighed for at få oplysninger om andre ansøgeres ansøgte arealer, så man undgår overskridelser af markblokarealet.

Vejledning på nettet

En vejledning til Fællesskema 2013 åbner på Naturerhvervstyrelsens hjemmeside på fredag, hvor man kan læse, hvordan Fællesskemaet bliver udfyldt.