Abonnementsartikel

Der var hug til politikerne, men glæde over at frøproducenterne udtaler rekordstore udbytter, da Avlerforeningen Hunsballe havde møde.

- Politikerne burde belønne os for vores indsats for miljøet og for samfundsøkonomien i stedet for at lægge nye hindringer på vejen. Det sagde Ole Holst Henriksen, der er afgående formand for frøproducenterne under Avlerforeningen Hunsballe.

Hans udtalelser faldt ved et møde i Slagelse for avlerne øst for Storebælt. Ole Holst Henriksen uddybede, at politikerne i stedet for belønning kommer med flere krav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi lavede frivilligt to meter bræmmer for nogle år siden. Og nu stjæler samfundet yderligere 50.000 hektar med 10 meter bræmmerne, fortsatte Ole Holst Henriksen.

- Der er indført et enormt regelsæt med datoer for, hvornår vi må lave de enkelte opgaver i marken, uden hensyn til vejr og vind. Politikerne vil nu også bestemme vores sædskifte i de enkelte vandområder i Danmark, hvor man i områder kommer op på over en tredjedel med vårsæd. Dette til trods for, at miljøeffekten er minimal, idet der stort set ikke er kvælstof tilbage i vores jorde efter høst, sagde han.

Undergødsker 18 procent

Formanden konstaterede, at landbruget har været gode til at tilpasse sig de politiske ændringer, der er sket de seneste årtier.

-Vi undergødsker nu vore marker med 18 procent og har gjort det de sidste mange år. Vi bruger nu under det halve af den mængde handelsgødning, vi brugte i 1980erne. Vi er det land i Vesteuropa, der bruger færrest pesticider pr hektar, sagde Ole Holst Henriksen.

Formanden kastede dog også nogle positive ord af sig. Han glædede sig over en frøhøst, der sidste år var syv procent over middel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gode priser

- Det falder sammen med, at priserne er historisk høje på alle vores afgrøder. Det er et sjældent sammenfald, som vi landmænd kun har været vidne til nogle få gange de sidste mange år. For os planteavlere er det nogle gyldne år, vi er inde i lige nu. For høsten 2011 betalte Hunsballe den samme pris for frøet som firmaets største konkurrent gjorde. Jeg kan derfor konstatere at begge firmaer har betalt gode priser, sagde Ole Holst Henriksen.

Han konstaterede, at den gennemsnitlige afregningspris er steget med seks procent og nu er over 12.000 kroner pr. hektar. Det er ikke sket før.

- Jeg forventer, at frølagrene er i bund, inden vi starter på høsten i år, og det må være et godt udgangspunkt for endnu et år med høje frøpriser, sagde han.

Frøareal holdes i ave

Ole Holst Henriksen konstaterede, at de høje priser på korn også har indflydelse.

- Så længe priserne på korn og raps er på rekordniveau, bliver frøarealet i Europa nok ikke for stort, sagde Hunsballes avlerformand.