Abonnementsartikel

Onsdag den 23. januar skal forskere og politikere drøfte, hvordan der kan blive mere biomasse-produktion i den midtjyske region, uden at det går ud over den nuværende landbrugsproduktion.

Både topfolk inden for regions- og landspolitik samt forskere vil udveksle viden og holdninger, når der onsdag er debatmøde om fremtidens landbrug i Region Midtjylland.

Mødet foregår hos Aarhus Universitet i Foulum, og det handler om muligheder og rammer for fremtidens produktion af fødevarer, bioenergi og andre biobaserede produkter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye indtægtskilder

Undersøgelser peger på, at produktionen af eksempelvis bioenergi kan ske, uden at produktionen af fødevarer bliver mindre. For det enkelte landbrug kan produktionen af biomasse blive en ny og supplerende indtægtskilde, og for samfundet vil den vedvarende bioenergi mindske afhængigheden af fossil energi og reducere udledningen af klimagasser og miljøskadelige stoffer fra både landbrug og industri.

Endvidere vil udviklingen af nye biobaserede produkter medvirke til at skabe industriel vækst og ikke mindst lokal udvikling.

Politisk diskussion

På debatmødet giver forskere fra Aarhus Universitet i Foulum korte oplæg om mulighederne på området. Efterfølgende er der politisk diskussion om udviklingen af fremtidens landbrug i Region Midtjylland. Foruden forskerne deltager tre regionsrådspolitikere - blandt dem formand Bent Hansen (S), samt Folketingsmedlem Steen Gade.