Abonnementsartikel

Nye regler i 2012 indskrænkede kloakmestrenes ret til at opsætte rottespærrer. Efter pres fra DM&E er Naturstyrelsen nu villig til at se på en ændring af reglerne.

Den 1. juli 2012 trådte nye regler om opsætning af rottespærrer i kraft, og de betyder, at den ret, autoriserede kloakmestre tidligere havde til at opsætte rottespærrer, er bortfaldet, medmindre man også er autoriseret rottebekæmper.

Men den ordning skaber flaskehalse ude i virksomheder, og autorisationen til rottebekæmper er dyr at erhverve, hvilket har fået foreningen Danske Maskinstationer og Entreprenører til at reagere over for Naturstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Til DM&E's tilfredsstillelse er Naturstyrelsen gået i dialog med branchen med henblik på at ændre uddannelsen for kloakmestervirksomhederne, sagde formanden for Danske Maskinstationer og Entreprenører, Søren Ulrik Sørensen, ved foreningens årsmøde den 18. januar 2013.

Han fortalte endvidere, at DM&E havde appelleret til Naturstyrelsen om at ændre autorisationskurset i rottebekæmpelse for personer, der i forvejen er uddannet kloakmestre.

- Disse personer har i kraft af deres uddannelse som kloakmestre særlige faglige forudsætninger, som gør, at de ikke vil have brug for at gennemgå alle elementer i Naturstyrelsen autorisationskursus. Samtidig har vi foreslået, at autorisationskurset i rottebekæmpelse afholdes i AMU-regi rundt i landet, og at det for nyuddannede kloakmestre og rørlæggere bliver en del af disse uddannelser, sagde Søren Ulrik Sørensen.

DM&E har kæmpet for at få reglen i bekendtgørelsen om opsætning af rottespærre ændret, så arbejdet som før alene kræver autorisation som kloakmester, men dette har Naturstyrelsen afvist med henvisning til at bekæmpelse af rotter kræver indgående kendskab til rotters biologi, egenskaber og adfærd.

Efter DM&E's opfattelse har Naturstyrelsens regler skabt en del flaskehalse både for den enkelte virksomhed og for selve bekæmpelsen af rotter i og med, at kun ganske få virksomheder er i besiddelse af begge autorisationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Pt. udbydes det 4-dages autorisationskursus kun ganske begrænset og koster 16.000 kroner, hvilket efter DM&E´s opfattelse ikke er acceptabelt efter de nuværende omstændigheder, oplyste Søren Ulrik Sørensen på foreningens årsmøde.