På Landsplanteavlsmødet gik formanden for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen, kraftigt imodudsigterne til yderligere 140.000 hektar efterafgrøder.

- I år bliver vi formentlig belastet med yderligere 140.000 hektar efterafgrøder, der skal udsås til foråret eller i sensommeren. I gennemsnit bliver kravet til efterafgrøder hævet med syv procent, men på mange bedrifter bliver kravet til efterafgrøder 30-34 procent. Dertil kommer så, at mange ejendomme har et yderligere krav på 10-20 procent som følge af miljøgodkendelser, så det samlede krav bliver over 50 procent, sagde Torben Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er krav, som han mener, at der ikke er fagligt belæg for.

- Drænvandsundersøgelserne har vist, at mange steder vil efterafgrøderne ikke have nogen effekt, fordi kvælstofindholdet i drænvandet er meget lavt. Vi har opfordret ministeren til at trække kravet tilbage, og vi har foreslået alternativer.

Så meldingen her fra Plantekongressen er: Drop kravet om de 140.000 ha ekstra efterafgrøder nu - og lad os få nogle brugbare alternativer til de allerede eksisterende krav, sagde Torben Hansen og fik kvittering fra salen af spredte klapsalver.