Abonnementsartikel

Hvis man vil være sundere, er der ingen grund til at spise økologisk. Det viser forskning, der er udført på rotter.

Når du går rundt i supermarkedet og lader bjerget af økologiske fødevarer vokse i indkøbsvognen, så kan du godt gøre det af ideologiske årsager, eller fordi du mener, det er bedst for dine omgivelser. Men hvis du gør det, fordi du forventer at være sundere end de mennesker med indkøbsvogne, der flokkes om de konventionelle varegrupper, så bliver du skuffet.

- Forskningsresultater omkring økologiske fødevarer er meget divergerende, og der har manglet forskning omkring indflydelsen på dyr og menneskers sundhed, siger ph.d. Maja Melballe Jensen fra Aarhus Universitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Minimal effekt

Hun har sammenlignet effekten af økologiske kontra konventionelt dyrkede afgrøder på en række sundhedsparametre i rotter. Maja Mejballe Jensen fandt ud af, at effekten på de målte sundhedsparametre er minimal, skriver nyhedsbrevet Fødevarer og Jordbrug.

Det foder, som rotterne fik, afveg ikke kun hvad dyrkningsmetode - økologi eller konventionel angik - men også variabler som vejrforhold og jordtyper, og der blev fodret med en række forskellige afgrøder.

Derefter blev det undersøgt, om foderet påvirker rotternes sundhed.

Den overordnede konklusion af den lange række forsøg er, at økologiske dyrkede afgrøder ikke påvirker rotternes immunstatus i udpræget grad.

- Man skal dog være opmærksom på, at resultaterne fra de pågældende forsøg på rotter ikke kan overføres direkte til mennesker på grund af fysiologiske og immunologiske forskelle, siger Maja Melballe Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mindre forskel på afgrøderne

Hun tilføjer, at når tidligere undersøgelser har vist antydet en forskel i sundhedstilstanden for dem, der spiser økologisk, kunne det dengang skyldes, at forskellen mellem pesticid-indholdet i økologiske og konventionelle fødevarer har været større. Det samme kan gælde gødning, mener forskeren.